Məqalələr

Son illərdə ölkədə dələduzluq cinayətlərinin törədilməsi hallarında artım müşahidə olunur. Hazırda ibtidai araşdırma (təhqiqat və istintaq) orqanları və məhkəmələrin icraatında olan işlərin böyük əksəriyyəti dələduzluq cinayəti ilə bağlıdır.

UN

Fələstin-İsrail münaqişəsi Orta Şərqdə və bütün dünyada beynəlxalq sülhə təhlükə törədir. Beynəlxalq hüquq normalarına əməl olunmaması və BMT qərarlarının yerinə yetirilməməsi vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. BMT dünyada sülhün və təhlükəsizliyin qorunması həvalə olunmuş beynəlxalq təşkilat kimi məsələyə müdaxilə etsə də, bir sıra Qətnamələrin Təhlükəsizlik Şurasında veto edilməsi ilə funksionallığı zəifləyir.

Hörmətli  məhkəmə, hörmətli proses iştirakçıları!  Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi kimi adlandırılan növbəti məhkəmə prosesi başa çatmaq üzrədir. Artıq hörmətli dövlət ittihamçısı da çıxış etdi və müdafiəçisi olduğum Təqsirbəy Günahov Flankəs oğlu və Momo Qələtzadə Lotuş oğluna cəza istəməsi ilə mənə aydın oldu ki, bu işdə həmin şəxslərin təqsirli bilinərək, məhkum olunacaqları tərzdə hər hansı bir ədalətdən danışmaq böyük cəsarət istəyir.

“Zərərin məhdudlaşdırılması” prinsipinə söykənən etik qaydalara mediada əməl edilməməsindən zərər görən kəsim sırasında uşaqlar öndə gələnlərdir. 18 yaşın altında olan bütün insanlar uşaq sayılır. Onların uşaq hüququ var. BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyası 18 yaşın altında olan hər kəsi uşaq olaraq təqdim edir, onların bütün insan hüquq və azadlıqlarına sahib olduğunu təsbit edir.

Azərbaycanda investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi və sənaye istehsalının artırılması məqsədi ilə 2016-cı ilin əvvəlindən başlayaraq Azərbaycanda investisiyaların təşviqi ilə bağlı bir sıra qanunvericilik aktları qəbul edildi və hazırda investisiya təşviqi sənədi vasitəsi ilə investisiyaların təşviqi həyata keçirilməkdədir.

Almaniyalı ərizəçi Riçard Foltis 1953-cü ildə Almaniyanın Kassel şəhərində anadan olmuşdur. Ərizəçinin qənaətinə əsasən, apellyasiya məhkəməsi tərəfindən ona hüquqi yardımın təyin edilməsindən imtina edilməsi onun məhkəməyə çatımlılıq hüququnu məhdudlaşdırmışdır.

Bu material Azərbaycan Respublikası ərazisində əmək məsələləri sahəsində və ya BƏT-lə bağlı araşdırma aparanlar üçün yararlı ola bilər. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Qanunvericiliyi konvensiyalar və beynəlxalq sazişlərə əsaslanaraq, canlı kimi, inkişaf etməkdədir.

Mən bu gün Azərbaycanda ən məzlum, dilsiz-ağızsız peşə sahiblərindən olan vəkillərdən, vəkilliyin vəziyyətindən, vəkilləri və vəkilliyi «idarə edən»lərdən danışmaq istərdim.

Əmtəə nişanları və fərqləndirici nişanlar ümumi ifadələrdən və işarələrdən olmamalıdır. Hansı ki, bu işarələr və ifadələr ümumi cəmiyyətin mülkiyyətinə/ istifadəsinə aiddir (res communis). Həmçinin dini işarələr, simvollar, sözlər də əmtəə nişanının və sənaye nümunəsinin patentləşmə obyekti ola bilməz. "CANNABİS" ifadəsi dedikdə hamının yadına ilk olaraq marixuana düşür. Hansı ki, bir çox ölkələrdə dövriyyəsinə qadağa qoyulub və ya məhdudlaşdırılıb. 1999-cu il tarixində İsveçrəli bir vətəndaş CANNABİS ibarəsini Avropada daxilimi marketdə qorunmaq üçün patentləşdirmək Avropa Patent Ofisinə müraciət edir. 2003-cü il tərifində həmin ifadə həmin şəxsin adına patentləşir.
müəllif: Aqil Layıc

Başlıqdakı sualda göstərilmiş qarşılaşdırmanın müəllifi mən deyiləm. Təxminən iki və ya üç il öncə oxuduğum bir məqalədən xatırladım. Təəssüf ki, indi nə həmin məqaləni haradan oxuduğumu, nə də onun müəllifini yadıma sala bilirəm. Tək yadımda qalan elə bu qarşılaşdırmadır. Çox təhrikedicidir və buna görə də cəlbedicidir. Xeyli məsələlər haqqında düşüncələri aydınlaşdırır və asanlıqla istiqamətləndirir. Adını xatırlaya bilmədiyim müəllifə istinad etməyimin tək məqsədi - yazıya vicdanlı yanaşmağın vacibliliyini vurğulamaqdır. Elə vicdandan da başlamaq istəyirəm.

İnternetin ortaya çıxması ilə müasir insan həyatında da inanılmaz də­yi­­şikliklər ortaya çıxır. Bu sahədəki dəyişikliklər nəticəsində əvvəllər heç kimin xəyalını qura bilməyəcəyi fürsət və imkanlarla yanaşı təh­did­lər, təhlükələr, yeni risklər də ortaya çıxıb. İnternetin istifadə olun­duğu yeni bir həyat tərzi yeni qaydalar, tənzimləmələr, etik də­yər­lər və buna bağlı davranışların formalaşdırılmasını zəruri edən il­kin amillərdəndir.

«Məşğulluq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq olaraq işsiz statusu verilməsi qaydaları aşağıdakı kimidir.

Son zamanlar bir çox həmkarlarımdan bizim qanunvericiliyin digər ölkələrdən "köçürülməsi" (xüsusən Rusiyadan) barədə gileyli fikirlərə rast gəlirəm.

15 iyul 2015-ci ildə “Reklam haqqında” yeni qanun qəbul edilmiş və 1997-ci il 3 oktyabr tarixli eyni adlı qanun qüvvədən salınmışdır.
Yeni qanun reklamın sifarişi, hazırlanması və yayımlanması sahəsində bir sıra münasibətləri tənzimləyir, xüsusilə daha dəqiq tələblər və məsuliyyət müəyyən edir.
Ümumi tələblər
Reklama dair ümumi tələblərə əsasən reklam istehlakçını aldatmamalı, çaşdırmamalı, habelə rəqib şirkətlər tərəfindən istehsal edilən malların bazar nüfuzuna xələl gətirməməlidir.

Tədqiqat mövzusunun aktuallığı. Bütün dünyada bankların iqtisadiyyatın qan-damar sistemi olduğu artıq birmənalı şəkildə qəbul olunmuşdur. Bu baxımdan, bank sisteminin hüquqi tənzimlənməsi hər bir dövlət üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Etiraf etmək lazımdır ki, hazırkı dövrdə bank sferasının vəziyyəti ölkəmizdə aktiv inkişafda olan bazar münasibətlərinin tələblərinə tam cavab vermir və istifadəçilərə təqdim olunan bank xidmətlərinin qeyri-qənaətbəxş çeşidləri və keyfiyyəti, ölkə üzrə bank şəbəkəsinin qeyri-bərabər inkişafı, çoxlu sayda kiçik bankların mövcudluğu, eləcə də onların kapitallaşmasının aşağı səviyyəsi ilə xarakterizə olunur.

 

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin subyekti və məhkəmə aidiyyəti

 

BDU-nun Cinayət prosesi kafedrasının doktorantı
Əzizov Ceyhun Həmid oğlu

 

 

Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda özünü öldürmə həddinə çatdırmaya görə cinayət məsuliyyətinin hüquqi-tarixi tədqiqi

 

Ceyhun Əzizov, BDU-nun Cinayət hüququ və

кriminоlogiya kafedrasının magistrantı

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda qulluğa səhlənkar yanaşmaya görə cinayət məsuliyyətinin hüquqi-tarixi tədqiqi

 

Ceyhun Əzizov, BDU-nun Cinayət hüququ və
кriminоlogiya kafedrasının magistrantı

 

 

 

Cərimə - cəzanın bir növü kimi

 

müəllif Ceyhun Əzizov

 

 

Almaniya Federativ Respublikası və Fransa Respublikasının cinayət prosesində həqiqət problemi

 

“Cinayət hüququ və cinayət prosesi”
şöbəsinin aspirantı Z.N.Əzimov

 

 

Cinayət hüququnun bəzi fəlsəfi müddəaları haqqında

 

F.Y.Səməndərov

Bakı Dövlət Universiteti

 

Şirkət hüquqşunasının fəaliyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri
 
 
Muxtarova Rəna Niyazi qızı
Hüqüqşunas
Bakı, 2011-ci il

 

Əmri icra etməmə – hərbi xidmət əleyhinə olan cinayət kimi

 

Əzizov Ceyhun Həmid oğlu
BDU-nun Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının magistrantı

 

Sahibkarlıq  hüququnun  anlayışı  haqqında

 

 Məmmədli  Səbinə Həmid qızı, BDU-nun

“Mülki proses və kommersiya hüququ”   kafedrasının  müəllimi    

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər: müqayisəli təhlil və ibtidai istintaqin məsələləri

ƏZİZOV CEYHUN HƏMID OĞLU
BDU-nun  Cinayət prosesi kafedrasının  doktorantı

Əldə etmə müddəti

Ənnağı Hacıbəyli

 

Giriş. Əldə etmə müddəti mülki qanunvericilikdə, onun tətbiqi praktikasında, hətta nəzəriyyədə yeni institut sayılır. Ancaq onun yaşı Azərbaycanda indi qüvvədə olan MM-dən xeyli çoxdur. Kontinental hüquqda onun daha qədim tarixi var.

Kassasiyanın  hədləri
 
Ənnağı Hacıbəyli
 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.