Latviya

Latviyada daşınmaz əmlakın əldə...

Maliyyə xidmətləri:

  • Vergi orqanlarına...

Abunə hüquqi xidmətlər:

Kompleks hüquqi...

Müxtəlif növ sənədlər peşakar...

Bir çox şirkətlər, sənədlərin müvafiq qaydada tərtib edilməsi...

İzahat

Qoşma: 

 

___________________________________________

                                (izahat verilən şəxsin vəzifəsi, xüsusi rütbəsi)

___________________________________________

___________________________________________

 (adı və soyadı)

___________________________________________

 (izahat verənin doğulduğu gün, ay, il və yer)

___________________________________________

(vətəndaşlığı, təhsili)

___________________________________________

(iş yeri, məşğuliyyət növü və ya vəzifəsi)

___________________________________________

 

___________________________________________

(faktiki yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer)

___________________________________________

 

___________________________________ tərəfindən

                                       (soyadı, adı və atasının adı)

 

İ Z A H A T

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________

(izahat verənin imzası)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________

(izahat verənin imzası)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

İmza:                                       _____________________________________________

(izahat verənin adı və soyadı)

_____________________________________________

(izahatın verildiyi tarix və yer)

İzahatı aldı:                              _____________________________________________

(izahatı alanın vəzifəsi, adı, soyadı və atasının adı)

_____________________________________________

(izahatın alındığı tarix və yer)

Tags: 

Xüsusi bölmələr

YER Hostinq

Bizimlə əlaqə

Mob: +994-55-712-1462
          +994-51-940-6575

Email: dejure@dejure.az

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.