Tərcümə xidmətləri

Hüquq əhəmiyyətli sənədlərin tərcüməsi üzrə xidmətlər:

Aşağıdakı sənədlər tərcümə olunur: sertifikatlar, patentlər, məhkəmə və digər dövlət qurumlarının aktları, gömrük sənədləri, maliyyə, hesabat və bank sənədləri, lisenziyalar, müqavilələr, iddialar, şikayətlər və  digər sənədlər

Tərcümə dilləri:

  • Azərbaycan;
  • Rus;
  • İngilis;
  • Fransız;
  • Alman;
  • Koreya