Tərcümə xidmətləri

Firma tərcümə xidmətlərini göstər.

- texniki sənədlər, sertifikatlar, patentlər, məhkəmə və hüquqi sənədləri, gömrük sənədləri, maliyyə, hesabat və bank sənədləri, -ofis sənədləri, lisenziyalar, müqavilələr və  digər sənədlər

Tərcümə dilləri:

  • Azərbaycan;
  • Rus;
  • İngilis;
  • Fransız;
  • Alman;
  • Koreya