Qanun

#sort descending Aktın adı Tarix Aktın növü Qəbul edən qurum
Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 3 oktyabr tarixli 377-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə 30.09.2015 Qanun Milli Məclis
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 20.10.2015 Qanun Milli Məclis
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 19.01.2016 Qanun Milli Məclis
Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında 19.01.2016 Qanun Milli Məclis
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 04.03.2016 Qanun Milli Məclis
Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında 15.03.2016 Qanun Milli Məclis
Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında 31.05.2016 Qanun Milli Məclis
“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 14.06.2016 Qanun Milli Məclis
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 31.05.2016 Qanun Milli Məclis
Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında 31.05.2016 Qanun Milli Məclis
Elm haqqında 14.06.2016 Qanun Milli Məclis
Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 14.10.2016 Qanun Milli Məclis
Azərbaycan Respublikasında 2017-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında 16.12.2016 Qanun Milli Məclis
Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında 30.12.2016 Qanun Milli Məclis
“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 16.12.2016 Qanun Milli Məclis
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 01.02.2017 Qanun Milli Məclis
Hərbi vəziyyət haqqında 14.02.2017 Qanun Milli Məclis
Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 07.04.2017 Qanun Milli Məclis
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 31.05.2017 Qanun Milli Məclis
Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 31.10.2017 Qanun Milli Məclis
Azərbaycan Respublikasında 2018-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında 01.12.2017 Qanun Milli Məclis
Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında 01.12.2017 Qanun Milli Məclis
“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 15.12.2017 Qanun Milli Məclis
“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 05.03.2019 Qanun Milli Məclis
780-IQ Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi 27.12.1999 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
1024-IIQ İnformasiya əldə etmək haqqında 30.10.2005 Qanun Milli Məclis
1036-IIQ İnzibati icraat haqqında 21.10.2005 Qanun Milli Məclis
1049 Haqsız rəqabət haqqında 02.06.1995 Qanun Milli Məclis
1105-IVQ Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsi haqqında 28.11.2014 Qanun Milli Məclis
1113 İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında 19.09.1995 Qanun Milli Məclis
115-IQ Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında 05.06.1996 Qanun Milli Məclis
1281-IVQ Reklam haqqında 15.05.2015 Qanun Milli Məclis
1296-IVQD Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 28.05.2015 Qanun Milli Məclis
1308-IVQ Vətəndaşların müraciətləri haqqında 30.09.2015 Qanun Milli Məclis
1318-IVQD “Diplomatik xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 30.09.2015 Qanun Milli Məclis
132-IIQ Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) haqqında 15.05.2001 Qanun Milli Məclis
1336-IVQD Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 30.09.2015 Qanun Milli Məclis
137-IIQ Diplomatik xidmət haqqında 08.06.2001 Qanun Milli Məclis
1379-IVQ Azərbaycan Respublikasında 2016-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında 20.10.2015 Qanun Milli Məclis
1380-IVQ Azərbaycan Respublikasında 2016-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında 20.10.2015 Qanun Milli Məclis
1384-IVQD Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 20.10.2015 Qanun Milli Məclis
1385-IVQD “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 20.10.2015 Qanun Milli Məclis
1386-IVQD Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 20.10.2015 Qanun Milli Məclis
1398-IVQD “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 20.10.2015 Qanun Milli Məclis
1404-IVQD “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 20.10.2015 Qanun Milli Məclis
141-IIQ Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 12.06.2001 Qanun Milli Məclis
1410-IVQ Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında 20.10.2015 Qanun Milli Məclis
146-IIQ Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi 21.06.2001 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
150-IIIQ Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında 10.10.2006 Qanun Milli Məclis
155-IQ Torpaq islahatı haqqında 16.07.1996 Qanun Milli Məclis
160-IIQ Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında 29.06.2001 Qanun Milli Məclis
164-IVQ Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi 23.06.2011 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
176-VQ Lisenziyalar və icazələr haqqında 15.03.2016 Qanun Milli Məclis
184-VQD Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 05.04.2016 Qanun Milli Məclis
223-IIQ Dövlət rüsumu haqqında 03.12.2001 Qanun Milli Məclis
224-IIQ Kommersiya sirri haqqında 04.12.2001 Qanun Milli Məclis
226-IIIQ Əmanətlərin sığortalanması haqqında 29.12.2006 Qanun Milli Məclis
242-IIQ Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması haqqında 27.12.2001 Qanun Milli Məclis
243-IIQ İcra haqqında 27.12.2001 Qanun Milli Məclis
250-IQ Sosial sığorta haqqında 17.02.1997 Qanun Milli Məclis
27-VQ Dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında 04.12.2015 Qanun Milli Məclis
274-IIQ Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 15.03.2002 Qanun Milli Məclis
274-IVQ Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında 23.12.2011 Qanun Milli Məclis
279-XII Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini ləğv etmək haqqında 26.11.1991 Qanun Milli Məclis
310-IQ Məhkəmələr və hakimlər haqqında 10.06.1997 Qanun Milli Məclis
32-VQD Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 04.12.2015 Qanun Milli Məclis
326-IQ Müflisləşmə və iflas haqqında 13.06.1997 Qanun Milli Məclis
358-IIQ Büdcə sistemi haqqında 02.07.2002 Qanun Milli Məclis
36 Hərbi qulluqçuların statusu haqqında 24.12.1991 Qanun Milli Məclis
360-IQ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında 26.06.1997 Qanun Milli Məclis
365-IIQ Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında 30.09.2002 Qanun Milli Məclis
377-IQ «Hərbi xidmətkeçmə haqqında» Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 03.10.1997 Qanun Milli Məclis
392-IVQ Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi 28.06.2012 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
405 Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında 15.12.1992 Qanun Milli Məclis
421-IQ “Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xüsusi sənədləri haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 30.12.1997 Qanun Milli Məclis
422-IQ Xidməti və mülki silah haqqında 30.12.1997 Qanun Milli Məclis
424-IQ Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi 29.12.1997 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
461-IIQ Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi 26.05.2003 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
462-IIQ Tənzimlənən qiymətlər haqqında 30.05.2003 Qanun Milli Məclis
510-IQ Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında 25.06.1998 Qanun Milli Məclis
517-IQ Yol hərəkəti haqqında 02.07.1998 Qanun Milli Məclis
527-IQ Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında 30.09.1998 Qanun Milli Məclis
54-IIIQ Əmək pensiyaları haqqında 06.02.2006 Qanun Milli Məclis
55-IIIQ Sosial müavinətlər haqqında 07.02.2006 Qanun Milli Məclis
55-IQ Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında 04.04.1996 Qanun Milli Məclis
556-IIIQ Avtomobil nəqliyyatı haqqında 01.04.2008 Qanun Milli Məclis
560-IIQ Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında 12.12.2003 Qanun Milli Məclis
561-IIQ Konstitusiya Məhkəməsi haqqında 23.12.2003 Qanun Milli Məclis
563-IIQ Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında 23.12.2003 Qanun Milli Məclis
565-IIQ Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında 23.12.2003 Qanun Milli Məclis
580-IIQ Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında 13.01.2004 Qanun Milli Məclis
585-IQ Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında 11.12.1998 Qanun Milli Məclis
590-IIQ Banklar haqqında 16.01.2004 Qanun Milli Məclis
618-IQ Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 31.01.1999 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
681-IIQ Fövqəladə vəziyyət haqqında 08.06.2004 Qanun Milli Məclis
692-IQD Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi 21.06.1999 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
695-IQ Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi 24.06.1999 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
697 Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında 03.09.1993 Qanun Milli Məclis
713-IIQ Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında 29.06.2004 Qanun Milli Məclis
713-IVQ Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi 01.07.2013 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.