Ramil Gachay's blog

Ramil Gachay's picture

Dividend ilə bağlı bəzi hüquqi aspektlər

Vergi Məcəlləsinə əsasən dividend - hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödənişdir.

Səhifələr

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.