A (11) | B (9) | C (6) | D (6) | E (3) | G (2) | H (4) | İ (11) | K (5) | L (1) | M (3) | N (2) | P (5) | Q (3) | R (7) | S (10) | T (5) | U (1) | V (5) | X (2) | Y (3) | Z (1) | Ə (6)
Başlıq İzahı
Ekologiya Ekologiya — ətraf mühitin tarazlığını və bu tarazlığın pozulmasına təsir edən təbii amillər və antropogen (insan fəaliyyəti) və fiziki prosesləri öyrənən elm
Ekosid Ekosid - (yunan.οικος - ev, lat. caedo - öldürmək) - bitki və heyvan aləminin kütləvi məhv edilməsi, atmosferin və ya su resursların zəhərlənməsi, həmçinin əkoloji fəlakətlərin gətirib çıxarılmasına səbəb olan digər hərəkətlərin törədilməsi.
Elektron imza Elektron imza - digər verilənlərə əlavə edilən və ya onlarla məntiqi əlaqəli olan, imza sahibini identikləşdirməyə imkan verən verilənlər
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.