Yerin təki

Yerin təki - Yer qabığının yer səthindən və ya torpaq qatından, su obyektlərinin (sututarların) dibindən aşağıda yerləşən, öyrənilməsi və istifadəsi mümkün olan dərinliklərədək uzanan süxurlardan, mineral-xammal ehtiyatlarından, enerji daşıyıcılarından (neft, qaz və s.), təbii və sün`i boşluqlardan, geoloji və texnogen törəmələrdən ibarət hissəsi.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.