Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi

Aktın növü: 
Qəbul edən qurum: 
№: 
787-IQ