Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

Aktın növü: 
Qəbul edən qurum: 
№: 
96-VQ