Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi

Aktın növü: 
Qəbul edən qurum: 
№: 
461-IIQ