Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Aktın növü: 
Qəbul edən qurum: 
№: 
905-IQ