Ərizələr

Sənədin adısort descending
Yüklə
Aliment məbləğinin həcminin artırılmasına dair iddia ərizəsi Microsoft Office document icon Aliment məbləğinin həcminin artırılmasına dair iddia ərizəsi
Alimentin miqdarının azaldılması barədə İddia Ərizəsi File Alimentin miqdarının azaldılması barədə İddia Ərizəsi
Alqı-satqıya dair ərizə (forma 1) File Alqı-satqıya dair ərizə (forma 1)
AR vətəndaşlığına qəbul (Ərizə-Anket) PDF icon AR vətəndaşlığına qəbul ərizəsi
Atalığın müəyyən edilməsi və alimentin tutulması haqqında iddia ərizəsi File Atalığın müəyyən edilməsi və alimentin tutulması haqqında iddia ərizəsi
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Ərizə Forması PDF icon Ərizə forması (online açılmasa, yükləyib sonra açın), PDF icon Müraciət qaydası
Azyaşlı uşaqların gedib-gəlməsinə razılıq File Azyaşlı uşaqların gedib-gəlməsinə razılıq
Bağışlamaya dair ərizə (forma 2) File Bağışlamaya dair ərizə (forma 2)
Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün Ərizə Office spreadsheet icon Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün Ərizə
Başqa vəzifəyə keçirtməklə əlaqədar razılıq File Başqa vəzifəyə keçirtməklə əlaqədar razılıq
Başqa vəzifəyə keçməklə əlaqədar Ərizə File Başqa vəzifəyə keçməklə əlaqədar Ərizə
Borc məbləğin hissə-hissə ödənilməsi barədə File Borc məbləğin hissə-hissə ödənilməsi barədə
Borcalanın ilkin qiymətləndirilməsi üçün Ərizə File Borcalanın ilkin qiymətləndirilməsi üçün Ərizə
Buraxılmış prosessual müddətin bərpa edilməsi barədə ərizə File Buraxılmış prosessual müddətin bərpa edilməsi barədə ərizə
Doğum faktının tanınması tələbinə dair File Doğum faktının tanınması tələbinə dair
Dövlət rüsumunun qaytanlaması haqqında ərizə File Dövlət rüsumunun qaytanlaması haqqında ərizə
Ekstradisiya məsələsinə baxılmasına dair File Ekstradisiya məsələsinə baxılmasına dair
Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında Ərizə Office spreadsheet icon Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında Ərizə
Hüquqi şəxsə yaşayış sahəsini hüquqi ünvan kimi istifadə edilməsi üçün razılıq File Hüquqi şəxsə yaşayış sahəsini hüquqi ünvan kimi istifadə edilməsi üçün razılıq
Hərracda, müsabiqədə iştirak etmək üçün Ərizə Microsoft Office document icon Hərracda, müsabiqədə iştirak etmək üçün Ərizə
İcraata xitam verilməsi barədə File İcraata xitam verilməsi barədə
İddianı təmin etmənin ləğv edilməsi barədə ərizə File İddianı təmin etmənin ləğv edilməsi barədə ərizə
İddianın təmin edilməsi barədə ərizə File İddianın təmin edilməsi barədə ərizə
İnzibati aktın ləğv olunmasına dair iddia ərizəsi (yaşayış minimumu) File İnzibati aktın ləğv olunmasına dair iddia ərizəsi (yaşayış minimumu)
İpotekanın dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair ərizə (forma 4) File İpotekanın dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair ərizə (forma 4)
İpotekaya qoyulmuş əmlaka tutmanın yönəldilməsi barədə File Kredit üzrə borcun qaytarılması üçün ipotekaya qoyulmuş əmlaka tutmanın yönəldilməsi barədə
İşdən çıxma barədə File İşdən çıxma barədə
İşdən çıxmaqla əlaqədar (başqa işə keçməklə əlaqədar) File İşdən çıxmaqla əlaqədar (başqa işə keçməklə əlaqədar)
İşdən çıxmaqla əlaqədar (Səhhətlə bağlı) File İşdən çıxmaqla əlaqədar (Səhhətlə bağlı)
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kompensasiya alınmasına dair File İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kompensasiya alınmasına dair
Kotirovka Sorğusu File Kotirovka Sorğusu
Kreditorlar komitəsinin yaradılması (əmanətlərin sığortalanması) haqqında File Kreditorlar komitəsinin yaradılması (əmanətlərin sığortalanması) haqqında
Müqavilənin dəyişdirilməsinə dair (xarici valyutada kredit üzrə) iddia ərizəsi File Müqavilənin dəyişdirilməsinə dair (xarici valyutada kredit üzrə) iddia ərizəsi
Müstəqil tələblər irəli sürən üçüncü şəxsin tanınması haqqında ərizə File Müstəqil tələblər irəli sürən üçüncü şəxsin tanınması haqqında ərizə
Məhkəmə qətnaməsinin dərhal icraya yönəldilməsi barədə ərizə File Məhkəmə qətnaməsinin dərhal icraya yönəldilməsi barədə ərizə
Məhkəmə qətnaməsinin surətinin verilməsi (təkrar verilməsi) barədə ərizə File Məhkəmə qətnaməsinin surətinin verilməsi (təkrar verilməsi) barədə ərizə
Məhkəmənin qətnaməsindən şikayət verilməsi müddətinin bərpa edilməsi haqqında ərizə File Məhkəmənin qətnaməsindən şikayət verilməsi müddətinin bərpa edilməsi haqqında ərizə
Mənzilin satılmasına razılıq File Mənzilin satılmasına razılıq
Məzuniyyət müddətinin uzadılmasl barədə File Məzuniyyət müddətinin uzadılmasl barədə
Məzuniyyətinə görə kompensasiya ödənilməsinə dair ərizə File mzuniyytl_bagli_kompensasiya.docx
Nikahın ləğvinə dair iddia ərizəsi Microsoft Office document icon Nikahın ləğvinə dair iddia ərizəsi
Nəvələrin saxlanması üçün alimentin tutulması barədə iddia ərizəsi Microsoft Office document icon Nəvələrin saxlanması üçün alimentin tutulması barədə iddia ərizəsi
Özəlləşdirilmə barədə ərizə Microsoft Office document icon Özəlləşdirilməsi barədə ərizə
Özəlləşdirməyə razılıq barədə Ərizə File Özəlləşdirməyə razılıq barədə Ərizə
Pul tələbinə dair iddia ərizəsi File Pul tələbinə dair iddia ərizəsi
Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizə Microsoft Office document icon Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizə
Qiyabi qətnaməsinin ləğv edilməsi barədə ərizə File Qiyabi qətnaməsinin ləğv edilməsi barədə ərizə
Qrant müqaviləsinin (qərarının) qeydə alınmasına dair File Qrant müqaviləsinin (qərarının) qeydə alınmasına dair
Qətnamədəki yanlışlığın (və ya açıq hesab səhvinin) düzəldilməsi barədə ərizə File Qətnamədəki yanlışlığın (və ya açıq hesab səhvinin) düzəldilməsi barədə ərizə
Qətnamənin icra edilməsinə möhlət verilməsi barədə ərizə File Qətnamənin icra edilməsinə möhlət verilməsi barədə ərizə
Qətnamənin izah edilməsi barədə ərizə File Qətnamənin izah edilməsi barədə ərizə
Rus sektoruna keçirilməsi ilə bağlı Ərizə File Rus sektoruna keçirilməsi ilə bağlı Ərizə
Sosial məzuniyyətinə çıxmaqla bağlı Ərizə File Sosial məzuniyyətinə çıxmaqla bağlı Ərizə
Soyadin dəyişdirilməsinə dair File Soyadin dəyişdirilməsinə dair
Sübutların təmin edilməsi barədə ərizə File Sübutların təmin edilməsi barədə ərizə
Sənədin əslinin qaytarılması barədə ərizə File Sənədin əslinin qaytarılması barədə ərizə
Tikinti layihəsinin təqdim olunması barədə ərizə File Tikinti layihəsinin təqdim olunması barədə ərizə
Torpaq sahəsinin ənədləşməsinə razılıq Ərizəsi File Torpaq sahəsinin ənədləşməsinə razılıq Ərizəsi
Təhsil məzuniyyətinin verilməsi barədə ərizə File Təhsil məzuniyyətinin verilməsi barədə ərizə
Tələbin həcminin azaldılması barədə ərizə File Tələbin həcminin azaldılması barədə ərizə
Uşağın ölkədən çıxarılmasına icazə verilməsinə dair iddia ərizəsi File Uşağın ölkədən çıxarılmasına icazə verilməsinə dair iddia ərizəsi
Valideynlik hüququndan məhrumetməyə dair iddia ərizəsi Microsoft Office document icon Valideynlik hüququndan məhrumetməyə dair iddia ərizəsi
Valideynlə uşaq arasında ünsiyyətdə olan maneənin aradan qaldırılması barədə iddia ərizəsi File Valideynlə uşaq arasında ünsiyyətdə olan maneənin aradan qaldırılması barədə iddia ərizəsi
Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə dair ərizə File Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə dair ərizə
Vərəsəliklə bağlı ərizə (forma 3) File Vərəsəliklə bağlı ərizə (forma 3)
Vətəndaş qüsursuzluğuna dair Ərizə File Vətəndaş qüsursuzluğuna dair Ərizə
Xarici dövlətin səlahiyyətli orqanından əmək fəaliyyətinə dair arayışın istənilməsi barədə File Xarici dövlətin səlahiyyətli orqanından əmək fəaliyyətinə dair arayışın istənilməsi barədə
Yaşayış sahəsindən istifadə hüququna xitam verilməsinə dair iddia ərizəsi Microsoft Office document icon Yaşayış sahəsindən istifadə hüququna xitam verilməsinə dair iddia ərizəsi
Əmlak tələbinə dair iddia ərizəsi (birgə əmlakın bölünməsi) File Əmlak tələbinə dair iddia ərizəsi (birgə əmlakın bölünməsi)
Əmlaka vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi File Əmlaka vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ilə əlaqədar File Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ilə əlaqədar
Əmək məzuniyyətinə çıxması ilə bağlı Ərizə File Əmək məzuniyyətinə çıxması ilə bağlı Ərizə
Əqdin etibarsız hesab olunmasına dair iddia ərizəsi (avtomobil krediti) File Əqdin etibarsız hesab olunmasına dair iddia ərizəsi (avtokredit)
Əqdin etibarsız hesab olunmasına dair iddia ərizəsi (lizinq) File Əqdin etibarsız hesab olunmasına dair iddia ərizəsi (lizinq)
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.