# Aktın adı Tarixsort descending Aktın növü Qəbul edən qurum
217A(III) İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə 10.12.1948 Bəyannamə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiya və onun 1, 4, 6, 7 14 və 15 saylı Protokolları 04.11.1950 Konvensiya Avropa Şurası
Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya 05.10.1961 Konvensiya
222-XII Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında 18.10.1991 Konstitusiya qanunu Milli Məclis
279-XII Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini ləğv etmək haqqında 26.11.1991 Qanun Milli Məclis
19 Dağlıq Qarabağ əhalisinə Müraciət haqqında 11.12.1991 Qərar Milli Məclis
36 Hərbi qulluqçuların statusu haqqında 24.12.1991 Qanun Milli Məclis
405 Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında 15.12.1992 Qanun Milli Məclis
9 Xəstəlik vərəqələrinin verilməsi və müalicə-sağlamlıq məqsədlərinə ödənişlərin təyin edilməsi və verilməsi qaydalarının təsdiqi haqqında 08.01.1993 Qərar Nazirlər Kabineti
343 Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında 01.07.1993 Qərar Nazirlər Kabineti
697 Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında 03.09.1993 Qanun Milli Məclis
772 Sərhəd qoşunları haqqında 06.01.1994 Qanun Milli Məclis
228 Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında qaydaların təsdiq edilməsi barədə 07.06.1994 Qərar Nazirlər Kabineti
841 Veteranlar haqqında 28.06.1994 Qanun Milli Məclis
882 Auditor xidməti haqqında 16.09.1994 Qanun Milli Məclis
886 Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında 23.09.1994 Qanun Milli Məclis
887 Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Daxili xidmət nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında 23.09.1994 Qanun Milli Məclis
910 Valyuta tənzimi haqqında 21.10.1994 Qanun Milli Məclis
1049 Haqsız rəqabət haqqında 02.06.1995 Qanun Milli Məclis
1113 İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında 19.09.1995 Qanun Milli Məclis
00 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 11.11.1995 Konstitusiya Xalq
Ümumdünya Poçt Konvensiyası 01.01.1996 Konvensiya Ümumdünya poçt ittifaqı
437 Dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) müqavilə əsasında idarəetməyə verilməsi haqqında 09.02.1996 Fərman Prezident
55-IQ Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında 04.04.1996 Qanun Milli Məclis
74-IQ Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Daxili Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında 17.05.1996 Qanun Milli Məclis
115-IQ Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında 05.06.1996 Qanun Milli Məclis
155-IQ Torpaq islahatı haqqında 16.07.1996 Qanun Milli Məclis
5-6 Ticarət və iaşə sahəsinə aid olan fəhlə peşələrinin və işlərin vahid tarif-ixtisas sorğu kitabçası 17.07.1996 Qərar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
186 İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə 25.12.1996 Qərar Nazirlər Kabineti
250-IQ Sosial sığorta haqqında 17.02.1997 Qanun Milli Məclis
16-4/3 Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas sorğu kitabçası 29.03.1997 Qərar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
310-IQ Məhkəmələr və hakimlər haqqında 10.06.1997 Qanun Milli Məclis
326-IQ Müflisləşmə və iflas haqqında 13.06.1997 Qanun Milli Məclis
360-IQ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında 26.06.1997 Qanun Milli Məclis
19-5 Keçmiş hərbi qulluqçulara hərbi xidmətlə əlaqədar əlillik səbəblərinin müəyyən edilməsi barədə Təlimat 19.08.1997 Qərar Səhiyyə Nazirliyi
99 Əlilliyin müəyyən olunması meyarlarına dair Əsasnamənin təsdiq olunması haqqında 29.08.1997 Qərar Nazirlər Kabineti
377-IQ «Hərbi xidmətkeçmə haqqında» Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 03.10.1997 Qanun Milli Məclis
424-IQ Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi 29.12.1997 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
422-IQ Xidməti və mülki silah haqqında 30.12.1997 Qanun Milli Məclis
421-IQ “Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xüsusi sənədləri haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 30.12.1997 Qanun Milli Məclis
510-IQ Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında 25.06.1998 Qanun Milli Məclis
517-IQ Yol hərəkəti haqqında 02.07.1998 Qanun Milli Məclis
189 “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə 15.09.1998 Qərar Nazirlər Kabineti
527-IQ Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında 30.09.1998 Qanun Milli Məclis
585-IQ Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında 11.12.1998 Qanun Milli Məclis
603-IKQ Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası 28.12.1998 Konstitusiya Milli Məclis
618-IQ Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 31.01.1999 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
6-2 Müəssisə, idarə və təşkilatlarda əməyin mühafizəsi xidməti işinin təşkilinə dair tövsiyələr 16.02.1999 Qərar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasında məhkəmə-tibbi ekspertizaların təşkili və keçirilməsi haqqında Əsasnamə 12.03.1999 Qərar Səhiyyə Nazirliyi
40 Nəqliyyat vasitələrinə və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsi qaydaları haqqında nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 15.03.1999 Qərar Nazirlər Kabineti
39 Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilməsi və dövlət qeydiyyatı üzrə uçota alınması haqqında Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitəsinin özgəninkiləşdirilməsi və girov qoyulması qaydasının.. 15.03.1999 Qərar Nazirlər Kabineti
692-IQD Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi 21.06.1999 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
695-IQ Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi 24.06.1999 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
137 Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə 25.08.1999 Qərar Nazirlər Kabineti
19-3 Müəssisədə işçilərin əməyinin mühafizəsi üzrə təlimi və biliklərinin yoxlanılması haqqında Nümunəvi Əsasnamə 26.08.1999 Qərar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
727-IQ Polis haqqında 28.10.1999 Qanun Milli Məclis
759-IQ Yeyinti məhsulları haqqında 18.11.1999 Qanun Milli Məclis
762-IQ Notariat haqqında 26.11.1999 Qanun Milli Məclis
769-IQ Kütləvi informasiya vasitələri haqqında 07.12.1999 Qanun Milli Məclis
771-IQ Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında 07.12.1999 Qanun Milli Məclis
778-IQ Avtomobil yolları haqqında 22.12.1999 Qanun Milli Məclis
780-IQ Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi 27.12.1999 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
781-IQ Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi 27.12.1999 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
782-IQ İcra məmurları haqqında 28.12.1999 Qanun Milli Məclis
783-IQ Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında 28.12.1999 Qanun Milli Məclis
787-IQ Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi 29.12.1999 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
İnkoterms 2000 01.01.2000 Şərtlər Beynəlxalq Ticarət Palatası
27 İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 28.02.2000 Qərar Nazirlər Kabineti
363 Bakı şəhəri səyyar (mövsümi) ticarət və xidmətlərinin aparilmasi qaydaları 06.04.2000 Sərəncam Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti
857-IQ Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası haqqında 14.04.2000 Qanun Milli Məclis
69 Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın və dəfinələrin uçotu, qiymətləndirilməsi, saxlanılması, istifadəsi və satışı barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında 18.04.2000 Qərar Nazirlər Kabineti
878-IQ Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında 16.05.2000 Qanun Milli Məclis
886-IQ Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 26.05.2000 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
905-IQ Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 10.07.2000 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
908-IQ Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi 13.07.2000 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
907-IQ Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi 13.07.2000 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
926-IQ Dövlət qulluğu haqqında 21.07.2000 Qanun Milli Məclis
148 Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında 23.08.2000 Qərar Nazirlər Kabineti
393 Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə 30.08.2000 Fərman Prezident
158 Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası aparılması və təsdiq olunması Qaydaları və Şəhərsalma fəaliyyətinə, o cümlədən şəhərsalma sənədlərinin həyata keçirilməsində sifarişçinin, tərtibatçının və podratçının fəaliyyətinə də nəzarətin həyata keçirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə 04.09.2000 Qərar Nazirlər Kabineti
167 Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq edilməsi barədə 11.09.2000 Qərar Nazirlər Kabineti
432 "Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrası ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə 23.12.2000 Fərman Prezident
234 Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin qəbul edilməsindən irəli gələn bəzi məsələlərin həll edilməsi haqqında 23.12.2000 Qərar Nazirlər Kabineti
7 Sağlamlığa zərər vurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları 10.01.2001 Əmr Səhiyyə Nazirliyi
3 Azərbaycan Respublikası müvəkkil banklarının açıq valyuta mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi 31.01.2001 Protokol Mərkəzi Bank
31 Müdafiəçilərə, tərcüməçilərə, mütəxəssislərə və ekspertlərə ödənilməli olan məbləğlərin miqdarı haqqında 01.02.2001 Qərar Nazirlər Kabineti
48 Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə 23.02.2001 Qərar Nazirlər Kabineti
132-IIQ Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) haqqında 15.05.2001 Qanun Milli Məclis
98 Uşaqlar üçün valideynlərinin aliment tutulan, manat və xarici valyuta ilə aldıqları əmək haqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin növlərinin müəyyən edilməsi barədə 23.05.2001 Qərar Nazirlər Kabineti
85 Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları 25.05.2001 Əmr Daxili İşlər Nazirliyi
20 Azərbaycan Respublikasının bank sistemində xarici valyuta əməliyyatları üzrə uçot Qaydaları 25.05.2001 Protokol Mərkəzi Bank
137-IIQ Diplomatik xidmət haqqında 08.06.2001 Qanun Milli Məclis
141-IIQ Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 12.06.2001 Qanun Milli Məclis
146-IIQ Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi 21.06.2001 Qanun, Məcəllə Milli Məclis
160-IIQ Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında 29.06.2001 Qanun Milli Məclis
CET 185 Kibercinayətkarlıq haqqında Konvensiya 23.11.2001 Konvensiya Avropa Şurası
223-IIQ Dövlət rüsumu haqqında 03.12.2001 Qanun Milli Məclis
224-IIQ Kommersiya sirri haqqında 04.12.2001 Qanun Milli Məclis
242-IIQ Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması haqqında 27.12.2001 Qanun Milli Məclis
243-IIQ İcra haqqında 27.12.2001 Qanun Milli Məclis
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.