Atalığın müəyyən edilməsi və alimentin tutulması haqqında iddia ərizəsi

 

 

_______________________________rayon məhkəməsinə

 

İddiaçı: _________________________________________

(soy adı, adı, atasının adı, ünvanı)

 

Cavabdeh: _______________________________________

(soy adı, adı, atasının adı, ünvanı)

 

 

Atalığın müəyyən edilməsi və alimentin tutulması haqqında

İDDİA ƏRİZƏSİ

 

 

Cavabdeh _______________ ilə         20_-ci il tarixdən 20_-ci il tarixədək

(cavabdehin adı)

faktiki nikah münasibətlərində olmuşuq. Cavabdehdən     20__-ci il tarixdə ______________________uşağım       olub.

(uşağın adı)

Uşağın atası olmasına baxmayaraq, cavabdeh bu faktı etiraf etməkdən və atalığın müəyyən edilməsi haqqında müvafıq icra hakimiyyəti orqanına ərizə verməkdən boyun qaçırır Cavabdeh uşağın saxlanması üçün vəsait verməkdən də boyun qaçırır. Mənim uşağın atası olmağımı aşağıdakı sübutlar təsdiq edir:

 

__________________________________________________________________

(Azərbaycan Respublikasının MPM-in 76-cı maddəsində göstərilən və atalığı təsdıq edən müvafiq sübutlar göstərilir; 1 iyun 2000-ci il tarixədək doğulan uşaqlara münasıbətdə atalığın müəyyən olunmasında uşağın konkret şəxsdən törəməsindən başqa, həmçınin uşaq doğulana qədər uşağın anası ılə cavabdehin birgə yaşamasını və ümumi təsərrüfatı idarə etməsini və ya onların uşağı birgə tərbiyə etmələrim, ya da saxlamalarını və ya cavabdehin öz atalığını boynuna almasını təsdıq edən hallan sübut edilməlidir)

 

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 45-ci və 75, 76-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

xahiş edirəm:

 

1.    Cavabdeh  _______________________________________         mənim       uşağımın

(cavabdehin soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu tarix, ünvanı)

 

___________________________atası olduğunun (atalığına) müəyyən edilməsi və

(uşağın soyadı, adı, doğulduğu il)

2.    Cavabdeh uşağın saxlanılması üçün _________________________

miqdarda 20__-ci il tarixdən etibarən uşaq yetkinlik yaşına çatana qədər aliment tutulması haqqında qətnamə çıxarasınız.

3.    Uşağın cavabdehdən olmasını müəyyən etmək üçün ekspertiza təyin edəsiniz.

4.    Aşağıda göstərilən şəxslərı məhkəməyə çağırıb şahid qismində dindirəsiniz:

1.    ____________________________ (soyadı, adı, atasının adı, ünvanı)

2.    ____________________________ (soyadı, adı, atasının adı, ünvanı)

 

Əlavə edilir:

1.    İddia ərizəsinin surəti;

2.    Dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd;

3.    Uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti;

4.    Cavabdehin əmək haqqı və başqa gəlirləri haqqında sənədlər;

5.    Cavabdehə qarşı irəli sürülən tələbləri təsdiq edən yazılı sübutlar (məktublar, yazışmalar və s).

 

Tarix

İmza

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.