Axtarış aparılması haqqında Təqdimat

 

_____________________________________

məhkəmə orqanının adı

_____________________________________

məhkəmə sədrinin adı, soyadı

 

_________________ nömrəli cinayət işi üzrə

axtarış aparılması haqqında

T Ə Q D İ M A T

 

______________________ 20 ____ il                                      ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CM-nin __________________ mad.ilə olan _____________ nömrəli

cinayət işi üzrə ________________________________________________________________

ibtidai araşdırmanı aparan şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

axtarılan əşyalar, sənədlər və s.

_____________________________________________________________________________

axtarışın aparılacağı yer, yaşayış, xidməti, istehsalat binası və s.

axtarış aparılması barədə ______________________ 20 ____ il tarixli vəsatətinə baxaraq müəyyən etdim ki, _____________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, axtarışın əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

vəsatətin əsaslılığı barədə gəlinən nəticə

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84.5.11, 177.3.1, 242-245 və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

Cinayət işi üzrə __________________________________________________________

axtarışın aparılacağı yer, yaşayış, xidməti, istehsalat binası və s.

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ axtarış aparılması barədə qərar qəbul edəsiniz.

 

Qoşma: vəsatət ______ vərəqdə.

 

______________________________

 təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

______________________________                                                  _____________________

                                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.