Axtarış aparılması haqqında vəsatət

 

                                                                                    ______________________________________

                                                                                                                                ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin

                                                                                    ______________________________________

vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

 

___________________ nömrəli cinayət işi üzrə

axtarış aparılması haqqında

V Ə S A T Ə T

 

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

__________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib, müəyyən etdim ki,

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, axtarışın əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə sübut əhəmiyyətinə malik ola biləcək ____________________________

_____________________________________________________________________________

axtarılan əşyalar, sənədlər və s.

_____________________________________________________________________________

axtarışın aparılacağı yer, yaşayış, xidməti, istehsalat binası və s.

_____________________________________________________________________________

saxlanılmasını güman etməyə kifayət qədər əsaslar olduğundan həmin yerdə axtarış aparılmalıdır.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.2, 177.3.1, 242-245 və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

 

Cinayət işi üzrə __________________________________________________________

axtarışın aparılacağı yer, yaşayış, xidməti, istehsalat binası və s.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ axtarış aparılması barədə qərar qəbul edilməsi üçün ______________________________ məhkəməsinə təqdimat verəsiniz.

 

 

______________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,      

______________________________                                                     _____________________

                                                                                                                imza                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.