Barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında Vəsatət

 

______________________________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin

 

_____________________________________________________

vəzifəsi rütbəsi soyadı, adı, atasının adı

__________________ nömrəli cinayət işi üzrə

təqsirləndirilən şəxs ______________________

______________________________________

soyadı, adı, atasının adı

 

Barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında

V Ə S A T Ə T

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

____________________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,

____________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

_______________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu,

____________________________________________________________________________

təqsirləndirilən şəxsin ittiham olunduğu cinayətin mahiyyəti,

____________________________________________________________________________

qətimkan tədbirinin seçilməsinin əsasları və nəzərə alınan hallar

____________________________________________________________________________

təqsirləndirilən şəxsin tutulması və ona CM-nin hansı mad. ittiham elan olunması, tarixi

Təqsirləndirilən şəxs _____________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

qanuna zidd davranışının qarşısının alınması zərurətini, ona istinad edilən əməlin xarakterini, ağırlıq dərəcəsini və şəxsiyyətini nəzərə alaraq, habelə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.2.5, 154-158, 159._____ və 446-cı maddələrinin tələblərini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

____________ nömrəli cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikası CM-nin __________ _______________ mad. ilə təqsirləndirilən şəxs ___________________________________ ____________________________________________________________________________

təqsirləndirilən şəxsin anadan olduğu il, ay, gün və yer, vətəndaşlığı təhsili, iş yeri,

__________________________________________________________________________________

məhkumluğu,yaşadığı və ya qeydiyyatda olduğu yer soyadı,adı,atasının adı,

barəsində _____ ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilməsi barədə ______________________________________ məhkəməsinə təqdimat verəsiniz.

 

_____________________________                                        

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,     

_____________________________                                                    _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.