Başqa vəzifəyə keçməklə əlaqədar Ərizə

 
 
“Təşkilatın adı" MMC-nin direktoru
 cənab Vəzifəyev Təkəbbür Padişah oğluna
 
"flan" vəzifədə çalışan
Ortababadov Zəhmətkeş Sakit oğlundan
 
 
 
 
 
ƏRİZƏ
 
 
Mənə təklif olunan "başqa şöbənin adı və vəzifənə" vəzifəsinə 00.00.2010-cu il tarixindən keçməyə razıyam.
 
 
 
Tarix:
 
İmza:
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.