Beh müqaviləsi

 
Beh müqaviləsi
 
Bakı şəhəri                                      “___” ______________ 20___
 
 
 
     Biz, _________________________________________________________________,
                 (Soyad, Ad, Atasının adı)
____________________________________________________________________ yaşayan,
                                 (yaşayış yeri)
və _________________________________________________________________________,
                (Soyad, Ad, Atasının adı)
____________________________________________________ yaşayan,
                         (yaşayış yeri)
 
Hazırkı Müqaviləni aşağıdakılar barədə bağladılar:
 
     1. Mən, __________________________________________________________
                  (Beh verənin Soyadı, Adı, Atasının adı)
 
______________________________________________________ manat məbləğində beh
                     (məbləğ rəqəm və sözlə)
 
______________________________________________________________ verirəm
        (Beh alanın  Soyadı, Adı, Atasının adı)
                    
Müqavilə üzrə ________________________________________________________
                (müqavilənin adı və predmeti)
____________________________________________________(bundan sonra “Müqavilə”)
 
 verəcəyim ödənişlərin hesabına________________________________________
                                (məbləğ rəqəm və sözlə)
_____________________________________________________________ manat
                        
 
 
 
     2. Müqavilənin şərtləri ________________________________________________ 
                               (Beh alanın  Soyadı, Adı, Atasının adı)
 
________________________________tərəfindən icra olunmadığı təqdirdə, 
        
 
___________________________________________________________, Behin ikiqat 
(Beh verənin Soyadı, Adı, Atasının adı)
məbləğini___________________________________________________manat  ödəməlidir
                    (məbləğ rəqəm və sözlə)
 
 
     3. Müqavilənin şərtləri ________________________________________________ 
                      (Beh verənin Soyadı, Adı, Atasının adı)
         
________________________________tərəfindən icra olunmadığı təqdirdə, 
        
 
Beh ___________________________________________________________ qalır. 
         (Beh alanın  Soyadı, Adı, Atasının adı)
 
     4.  Mülki Məcəllənin 491, 492 maddələrinin məzmunu ilə tərəflər tanış olublar. 
     
6. Hazırkı Müqavilə 3 (üç) nüsxədə tərtib olunub və onlardan biri notariat kontorda saxlanılır. 
 
    Tərəflər: ____________________      ________________________
                   (İmza)            (Soyad və inisiallar)
             ____________________      ________________________
                   (İmza)            (Soyad və inisiallar)
    
 
 
Tags: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.