Birgə istintaq qrupunun yaradılması haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

birgə istintaq qrupunun yaradılması haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

_______________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu,

____________________________________________________________________________

birgə istintaq qrupunun yaradılmasının zəruriliyinin əsasları

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84 və 215.6-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        Cinayət işi üzrə _______________________________________________________

vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

ibarət birgə istintaq qrupu yaradılsın.

2.        İstintaq qrupuna rəhbərlik ______________________________________ tapşırılsın.

rütbəsi, adı, soyadı

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.