Borcalanın ilkin qiymətləndirilməsi üçün Ərizə

Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin 09 fevral 2006-cı il tarixli 3 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun yenidən maliyyələşdirdiyi ipoteka kreditlərinin müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən verilməsinə dair standart Tələblər”ə

 

Əlavə №2

BORCALANIN İLKİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN ƏRİZƏ

 

Borcalan tərəfindən doldurulur

1.Ümumi məlumat Borcalan Birgə borcalan
1.1. Soyadı, adı və atasının adı    
1.2. Anadan olduğu il    
1.3. Şəxsiyyət vəsiqəsində olan məlumatlar
Seriya ______ № _______________
vəsiqəsinin verilmə tarixi _________
vəsiqəni verən orqanın adı ________
Seriya ______ № _____________
vəsiqəsinin verilmə tarixi _______
vəsiqəni verən orqanın adı ______
1.4. Faktiki yaşayış
yerinin ünvanı
   
1.5. İş yeri, müəsis-
sənin təşkilati –hüquqi forması.
   
1.6. Vəzifə    
1.7. İş stajı
______________ ümumi iş stajı
__________ sonuncu iş yerində
____________ ümumi iş stajı
________ sonuncu iş yerində
1.8. Uşaqlar (yaşı)   1.9 Himayəsində olanların sayı (uşaqlar istisna olmaqla)   1.10. Ailə vəziyyəti  
2. Ailənin orta aylıq xərcləri, manatla 3. Borcalanın/Birgə borcalanın aktivləri, manatla
2.1. Ailə üzvlərinin və himayəsində olanların:
sayı
saxlanılması (manatla)
(borcalan və birgə borcalan daxil olmaqla)
 
 
 
 
3.1. Pul vəsaitləri (cəmi)
3.2. Mənzil
 
 
2.2. Vergi ödənişləri (digər əmlaka, avtonəqliyyata görə vergi)  
3.3. Bağ, torpaq səhəsi.  
3.4. Qaraj  
2.3. Ödənilən alimentlər   3.5. Avtomobil  
2.4. Digər ödənişlər (başqa kreditlər üzrə ödənişlər və s.)  
3.6. İstiqrazlar, səhmlər
 
səhmlərпредприятий
 
3.7. Digər aktivlər  
2.5. Cəmi xərclər   3.8. Cəmi aktivlər  
4. Alınan mənzil haqqında məlumat
4.1. Ünvan  
4.2. Mənzilin satıcısı
tərəfindən təyin edilmiş qiymət, manatla
  4.3. Qiymətləndirici tərəfindən təyin edilmiş qiymət, manatla   5. Almaq istədiyiniz kreditin şərtləri
6. Mənzilin alış məqsədləri:
  • Yaşayış sahəsinin alınması
  • Yaşayış sahəsinin yaxşılaşdırılması
  • Digər __________________________
 
5.1. Kreditin məbləği  
5.2 Kreditin müddəti (ay)  
5.3. İllik faiz dərəcəsi  

Doldurulma tarixi "___"_____________________

 

İmza (Borcalan) ____________________________

İmza (Birgə borcalan) _________________________

 

Bankın əməkdaşı tərəfindən doldurulur

7. Kreditin məbləği,
manatla
  8. Bütün ödənişlər nəzərə alınaraq orta aylıq gəlirlər barədə məlumat, manatla Borcalan Birgə borcalan
7.1. Kreditin məbləği   8.1.Əsas iş yerindən gəlirlər    
7.2. İllik faiz dərəcəsi   8.2.Əlavə iş yerindən gəlirlər    
7.3. Kreditin müddəti (aylarda)   8.3.Dividendlərdən gəlirlər    
7.4. Kredit üzrə ödənişlər:
- əsas borc
- faiz borcu
 
 
8.4. Mükafatlandırma və müntəzəm ödənişlərdən gəlirlər    
7.5. Əmlakın sığortalanması üzrə ödənişlər   8.5. Borcalan (birgə borcalan) üçün pensiya ödənişləri və təqaüdlər    
7.6. Həyatın və əmək qabiliyyətinin sığortalanması üzrə ödənişlər   8.6. Kirayə ödənişlərindən gəlir    
7.7.Əmlaka texniki xidmətin göstərilməsi   8.7. Alınan alimentlər    
7.8. Əmlak vergisi üzrə ödəniş  
8.8. Digər gəlirlər
(___________________)
   
7.9. Digər ödənişlər  
7.10. Cəmi: orta aylıq ödəniş  
8.9. Ailə üçün cəmi  
10.Kredit əmsalları* К/İ KÖ/G MÖ/G
İpoteka müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsi üçün
tələb olunan ilkin ödənişin məbləği
 
 

 

* əmsalların lazımi qiymətləri

 

К/İ = 70%

KÖ/G = 50%

MÖ/G = 70%

İpoteka müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan ilkin ödəniş _________.

 

 

Müvəkkil kredit təşkilatının adı -________________________.

 

Ərizənin doldurulma tarixi və vaxtı (saat:dəqiqə) __________________________.

 

Ərizənin müvəkkil kredit təşkilatına daxil olma nömrəsi - ___________________.

 

Ərizəni qəbul edən məsul şəxsin vəzifəsi - _______________________________.

 

Ərizəni qəbul edən şəxsin A.A.S. və imzası - _____________________________.

 

 

 

Bu ərizə iki nüsxədə tərtib olunur və bir nüsxəsi Ərizəçidə digəri isə Müvəkkil kredit təşkilatında saxlanılır.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.