Cinayət işinin aidiyyəti olan istintaq orqanından digər istintaq orqanına verilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

cinayət işinin aidiyyəti olan istintaq orqanından digər istintaq orqanına verilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru ____________________________________

rütbəsi, adı, soyadı

________________________________________________ Azərbaycan Respublikası CM-nin _____________________________ mad. ilə ________________________________________

istintaq orqanının adı

istintaq olunan _______________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu,

____________________________________________________________________________

istintaqı aid olan orqandan digər istintaq orqanına verilməsinin səbəbləri və əsasları

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq cinayət işi istintaqın davam etdirilməsi üçün _________________________________________ verilməlidir.

istintaq orqanının adı

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84 və 215.7-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        ________________________________________ Azərbaycan Respublikası CM-nin

istintaq orqanının adı

___________________ mad. ilə istintaaq olunan ______________ nömrəli cinayət işi istintaqın davam etdirilməsi üçün __________________________________________ verilsin.

verildiyi istintaq orqanının adı

2.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru

_________________________________                                           _____________________

rütbəsi                                                               imza                                        adı, soyadı              

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.