Cinayət işinin başlanması haqqında qərar

Növ: 

 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

cinayət işinin başlanması haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

 

saat _____ dəq. _____

 

____________________________________________________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ dair _____________

materialın məzmunu

nömrəli materialı nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

____________________________________________________________________________

müəyyən olunmuş hallar,

____________________________________________________________________________

cinayət işinin başlanmasına səbəb, əsas və ya fakt

____________________________________________________________________________

Materialda Azərbaycan Respublikası CM-nin _________________________ mad. ilə nəzərdə tutulan cinayət tərkibinin əlamətləri mövcud olduğundan cinayət işi başlanmalı, Azərbaycan Respublikası CPM-nin _____________________________ mad. tələblərinə əsasən

____________________________________________________________________________

cinayət işinin aidiyyəti üzrə göndərilməsi, ibtidai araşdırma aparılması üçün icraata götürülməsi və ya verilməsi,

_____________________________________________________________________________

törədilmiş cinayət nəticəsində zərər çəkmiş şəxs və mülki iddiaçı kimi tanıma haqqında qeyd

____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 46, 84, ________________,

87 və ya 89

______________ 207, 209 və 210-cu maddələrini rəhbər tutaraq,

204, 205, 206 və ya 208

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        ________________________________________ Azərbaycan Respublikası CM-nin

şəxsin barəsində və ya fakta görə

______________________ mad. ilə cinayət işi başlansın.

2.        İş üzrə _______________________________________________ qismində tanınsın.

zərər çəkmiş şəxs və ya mülki iddiaçı kimi tanınan şəxsin soyadı, adı, atasının adı

3.        Cinayət işi ___________________________________________________________

aidiyyəti üzrə göndərilməsi, ibtidai araşdırma aparılması üçün icraata götürülməsi və ya verilməsi barədə qeyd

4.        Qərarın surəti cinayət haqqında məlumat vermiş şəxsə göndərilməklə, qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

 

______________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən

______________________________                                                     _____________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi                                                           imza                                         adı, soyadı                

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.