Cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

__________________________ nömrəli materialları nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

məlumatın məzmunu, müəyyən olunmuş hallar, araşdırmanın nəticəsi, cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

            Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 39._____, 41, 85, 207 və 212-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1. _____________________________________________________________________

cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsinin əsasları

______________________________________________ cinayət işinin başlanması rədd edilsin.

2. Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərilsin.

3. Qərarın surəti məlumat üçün ____________________________________ göndərilsin,

fiziki, hüquqi və ya vəzifəli şəxs

və qərardan ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora, yuxarı prokurora, yaxud məhkəməyə şikayət vermək hüququ izah edilsin.

4. Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.