Cinayət işinin icraata qəbul edilməsi haqqında Qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
cinayət işinin icraata qəbul edilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

 

___________________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_________________________________________________________________________ ____________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________cinayət işinin qısa məzmunu, kim tərəfindən başlanması,

_____________________________________________________________________________

icraata qəbulun əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 210.6.2 və 217-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

 

1.        Azərbaycan Respublikası CM-nin _____________________________ mad. ilə olan

_________________ nömrəli cinayət işi icraatıma qəbul edilsin.

1.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

2.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.