Cinayət işlərinin bir icraatda birləşdirilməsi haqqında Qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

cinayət işlərinin bir icraatda birləşdirilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CM-nin ___________________ mad. ilə olan ___________________ nömrəli və Azərbaycan Respublikası CM-nin _____________________ mad. ilə olan _____________________ nömrəli cinayət işlərini nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

____________________________________________________________________________

cinayət işlərinin qısa məzmunu,

____________________________________________________________________________

bir icraatda birləşdirilməsinin səbəbləri və əsasları

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq ________________ nömrəli cinayət işi ______________ nömrəli cinayət işi ilə bir icraatda birləşdirilməlidir.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 49.1, 49.5, 85 və 211.1-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        Azərbaycan Respublikası CM-nin _____________________________ mad. ilə olan

_______________ nömrəli cinayət işi Azərbaycan Respublikası CM-nin ___________________ mad. ilə olan _________________ nömrəli cinayət işi ilə bir icraatda birləşdirilsin və istintaq ________________ nömrəsi ilə davam etdirilsin.

2.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.