Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi üçün tədbirlər görülməsi haqqında

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi üçün tədbirlər görülməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

__________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, şəxsin prosessual vəziyyəti, soyadı, adı, atasının adı,

_____________________________________________________________________________

cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulan qəsdlərdən müdafiəyə ehticayının olmasını təsdiq edən əsaslar

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ona görə də _________________________________ dövlət müdafiəsi üçün Azərbaycan

adı, soyadı

Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85 və 123-cü maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

şəxsin prosessual vəziyyəti, soyadı, adı, atasının adı,

_____________________________________________________________________________

doğulduğu tarix, yer, vətəndaşlığı, təhsili,ailə vəziyyəti, iş (təhsil) yeri, vəzifəsi, məşğuliyyət növü, qeydiyyatda olduğu və yaşadığı ünvan

dövlət müdafiəsi üçün müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülsün.

2.        Qərarın icrası ________________________________________________ tapşırılsın.

icra hakimiyyəti orqanının adı

3.        Qərarın surəti _______________________________________________ göndərilsin.

barəsində dövlət müdafiəsi üçün tədbirləri görülən şəxsin adı, soyadı

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.