Cinayətin törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması haqqında Təqdimat

 

______________________________________

təqdimat ünvanlanan hüquqi və ya

______________________________________

vəzifəli şəxsin adı, soyadı və ünvanı

cinayətin törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması haqqında
 

 

T Ə Q D İ M A T

 

______________________ 20 ____ il                                      ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu,

_____________________________________________________________________________

cinayətin törədilməsinə imkan yaradan hallar (səbəb və şərait),

_____________________________________________________________________________

onların aradan qaldırılması ücün tədbirlərin gorulməsi zərurəti

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85 və 221-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

Təqdimata qanunla müəyyən olunmuş 1 aydan gec olmayan müddətdə baxılmaqla, cinayətin törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması ücün zəruri tədbirlər görərək, nəticəsi barədə ________________________________________________ məlumat verəsiniz.

təqdimatı göndərmiş orqanın adı

 

 

______________________________

 təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

______________________________                                                  _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.