Daxil olan sənədlərin qeydə alınması kitabı

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir Təlimata

10 nömrəli əlavə

 

Daxil olan sənədlərin qeydə alınması kitabı

 

Sənədin
daxilolma tarixi və nömrəsi

Sənədi göndərən

Sənədin
tarixi və
nömrəsi

Sənədin qısa məzmunu

Kim baxmış-
dır və dərkənar

İcraçı

Alınma barədə imza və tarix

Sənədin kargüzar-
lıq xid-
mətinə qaytarıl-
ması
tarixi

Sənədin saxlan-
dığı 
işin nömrəsi, vərəqlə-
rinin sayı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.