Ekspertizanın keçirilməsi haqqında qərarla tanış olmanın protokolu

 
 
Azərbaycan Respublikası vergilər nazirinin
06.03.2013-cü il tarixli 1317040100209400
nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.
P-053
 
Ekspertizanın keçirilməsi haqqında qərarla tanış olmanın
PROTOKOLU
 
_______________________________ ___________
(şəhər, rayon) (tarix)
Qərarla tanış olmanın başlanması vaxtı: ______
Mən (biz),______________________________________________________________________
(vergi orqanının adı, vergi orqanının vəzifəli
____________________________________________________________________________________
şəxsinin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı)
Аzərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 44-cü maddəsinə uyğun olaraq
____________________________________________________________________________________
(yoxlanılan vergi ödəyicisinin adı, VÖEN-i)
___________________________________________________________________________________
(vergi ödəyicisinin yoxlamada iştirak edən nümayəndəsinin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)
ekspertizanın keçirilməsi haqqında _____________ tarixli _________________ №-li qərarla tanış etdim.
Tanış olma hərəkətində ___________________________________________________________
(vergi ödəyicisinin yoxlamada iştirak edən nümayəndəsinin,
____________________________________________________________________________________
ekspertin, mütəxəssisin, tərcüməçinin və bu hərəkətdə
______________________________________________________________________
______________
iştirak edən digər şəxslərin soyadı, adı, atasının adı)
________________________________________________________________________________________________________________
iştirak etdilər.
Аzərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 44.7-ci maddəsinə uyğun olaraq yoxlanılan şəxsə
onun hüquqları izah edildi (ekspertə etiraz etmək, ekspertin onun tərəfindən göstərilən şəxslərdən təyin
edilməsi barədə müraciət etmək, ekspertin rəyinin alınması üçün əlavə suallar təqdim etmək, ekspertiza
keçirildikdə vergi yoxlaması keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinə əvvəlcədən məlumat verməklə
bilavasitə və ya nümayəndəsinin vasitəsi ilə ekspertiza keçirilməsində iştirak etmək, ekspert rəyi ilə tanış
olmaq).
Yoxlanılan şəxs öz hüquqlarına aid aşağıdakıları bildirdi:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ Yoxlanılan şəxsin bildirdiyi
məlumata baxılması nəticəsində qərara alındı:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________tarixli_____________________№-li qərarla tanış oldum:
Protokol ucadan oxundu _______________________
(yoxlanılan şəxsin imzası)
Qərarla tanış olmanın başa çatdırıldığı vaxt: ________
_______________________________ ________ _______________________
(vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin (imza) (soyadı, adı, atasının adı)
vəzifəsi və rütbəsi )
 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.