Ekspertizanın təyin edilməsi haqqında

                                                             Azərbaycan  Respublikasının 2 saylı Bakı

                                                              İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin  hakimi

                                ____________________________.

                       

    İddiaçı: Azərbaycan Sənaye Bakı ASC

                 Ünvan: Bakı ş. ____________________

 

                                        Cavabdeh: _____________________________

                                            Ünvan: Bakı ş., ______________________________

 

 

Vəsatət

(ekspertizanın təyin edilməsi haqqında)

 

İddiaçı məhkəmədə bizə qarşı borcun qaytarılması üzrə iddia qaldırmışdır. Həmin iddia tələbinə əsasən İddiaçı (İddiaçı) iddiada göstərdiyi kredit borcu aşağıdakı kimi göstərilmişdir: _______________________manat əsas borc və ______________________manat faizlər.

iddiaçının göstərdiyi rəqəmlər əsassızdır və bizim hesablarımıza uyğun gəlməmişdir. Bu səbəbdən bizdə İddiaçının hesablamalarına şübhə yaranmışdır. Və  onun göstərdiyi məbləğlər etibarsızdır.

Yuxarıdakıları nəzərə alaraq və Mülki Prosessual Məcəlləsinin 47, 62, 76, 78, 86, 95, 97-ci maddələrinə əsasən

 

XAHİŞ EDİRİK:

 

Cavabdehin İddiaçı-yə olan borc məbləğinin müəyyən edilməsi üzrə məhkəmə-mühasibatlılıq  ekspertiza təyin edəsiniz.

Ekspertin qarşısında aşağıdakı suallar qoyulsun:

1. Cavabdehin İddiaçı-yə olan borc məbləğin köçürülmüş pul vəsaitlərin köçürülmə tarixini nəzərə alaraq, əsas borcun məbləği iddiaçının iddia verdiyi tarixədək nə qədərdir?

2. Borc məbləğin köçürmə tarixini və əsas borcun ödəniş nəticəsində azalmasını nəzərə alaraq iddiaçının iddia verdiyi tarixədək əsas borcun üstünə gələn faiz məbləği nə qədərdir?

 

Qoşma: 

1.  Bank tərəfindən təqdim olunan hesabdan çıxarışın surəti - 2 vərəqdə;

2. _______________________qəbzlərin surətləri - 1  vərəqdə.

 

 

 

 

__________________ etibarnamə

əsasında təmsil edən                                                                 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.