Ekspertizanın təyin edilməsi haqqında Qərar

Növ: 
 
 
Azərbaycan Respublikası vergilər nazirinin
06.03.2013-cü il tarixli 1317040100209400
nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.
Q-052
 
Ekspertizanın təyin edilməsi haqqında
Qərar №_______
 
_______________________________ __________
(şəhər, rayon)                                                 (tarix)
___________________________________________________________________ rəisi (rəis müavini)
(vergi orqanının adı)
tərəfindən çıxarılmış _______________________ tarixli ___________________ №-li qərar əsasında
____________________________________________________________________________________
(vergi orqanının yoxlamanı keçirən vəzifəli şəxslərinin vəzifələri, rütbələri,
____________________________________________________________________________________
soyadı, adı və atasının adı)
tərəfindən ___________________________________________________________________________
(vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin adı,
____________________________________________________________________________________
fərdi sahibkarın soyadı, adı və atasının adı, VÖEN-i)
keçirilən səyyar vergi yoxlaması zamanı müəyyən edilmişdir:
____________________________________________________________________________________
(konkret sənədlərin və əşyaların ekspertizasının aparılmasını
______________________________________________________________________
zəruri edən halların qısa məzmunu və onların adı)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Səyyar vergi yoxlamasının aparılması zamanı yaranan sualların (məsələlərin) aydınlaşdırılması üçün
____________________________________________________________________________________
(elm, incəsənət, texnika, texnologiya və ya digər)
sahəsində xüsusi biliklərə malik olan ekspertin cəlb olunması tələb olunur.
Аzərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 23-cü və 44-cü maddələri əsas tutularaq
Qərara alıram:
1. ___________________________________________________ üçün ekspertiza təyin edilsin.
(texniki, texnoloji, ekoloji, tibbi və s.)
2. Ekspertizanın keçirilməsi üçün ________________________________________________________
ekspertin soyadı, adı və atasının adı
____________________________________________________________________________________
və ya ekspertiza keçirən müəssisənin, təşkilatın adı)
ekspert dəvət edilsin.
3. Ekspert qarşısında aşağıdakı suallar qoyulsun:
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.Ekspertin sərəncamına aşağıdakı materiallar (sənədlər və əşyalar) verilsin:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________ rəisi (rəis müavini)
(vergi orqanının adı)
___________________ _________ _______________________________
(rütbəsi) (imza) (soyadı, adı, atasının adı)
M.Y.
 
Qərarla tanış oldum:
 
Ekspert _________ _______________________
(imza) (soyadı, adı, atasının adı)
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.