Enerjitəchizatı müəssisəsi ilə abonent arasında elektrik şəbəkəsinin alans mənsubiyyəti sərhədi və tərəflərin istismar məsuliyyəti haqqında

Növ: 
 

 

Enerjitəchizatı müəssisəsi ilə abonent arasında elektrik şəbəkəsinin alans mənsubiyyəti sərhədi və tərəflərin istismar məsuliyyəti haqqında
(elektrik enerjisinin alqı-satqı müqaviləsinə əlavə)

 

A K T

 

«____»__________200__- cü il _____________ şəhər (rayon)

 

Biz, aşağıda imza edənlər_________________________________________________________________________

enerjitəchizatı müəssisəsi adından _________________________________________________________________
(vəzifəsi)

______________________________________________________________________________ şəxsində və
(soyadı, adı, atasının adı)

___________________________________________________________________________ abonent adından

_________________________________________________________________________ şəxsində tərəflər (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

arasında elektrik şəbəkəsinin balans mənsubiyyəti sərhədini «Elektrik enerjisindən istifadə qaydaları»nın 5-ci fəslinə uyğun olaraq aşağıdakı kimi müəyyən edirik.

____________________________________________________________________________________________
(elektrik qurğusunun adı, elektrik şəbəkəsinin balans mənsubiyyəti sərhədi müəyyən olunmuş yer)

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

IMZALAR:

Enercitəhjizatı müəssisəsi Abonent

 

YER Hostinq

Bizimlə əlaqə

Mob: +994-55-712-1462 (WhatsApp)

Email:
dejure[@]dejure.az,
dejurepromo[@]gmail.com

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.