Etiraz edilə bilən şəxslər barədə məlumatların cinayət prosesinin iştirakçısına bildirilməsi haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
etiraz edilə bilən şəxslər barədə məlumatların cinayət prosesinin iştirakçısına bildirilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85, 107 və 120-ci maddələrinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, _______________ nömrəli cinayət işi üzrə ________________

_____________________________________________________________________________

cinayət prosesi iştirakçısının soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

iştirak edən digər şəxslərin soyadları, adları, atalarının adları

_____________________________ iştirakı ilə etiraz etmək barədə Azərbaycan Respublikası CPM-də nəzərdə tutulmuş müvafiq hüquqlarını izah etməklə, etiraz edilə bilən ____________________________________________________________________________

şəxslərin vəzifələri, adları, soyadları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

barədə zəruri məlumatları ona bildirdim.

 

______________________________ bildirdi ki, _____________________________________

cinayət prosesi iştirakçısının adı, soyadı                                                 ona bildirmiş məlumatlara münasibətiı

____________________________________________________________________________

 

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

______________________________                                                  _____________________

cinayət prosesi iştirakçısı                                                                       imza                                        adı, soyadı

 

İştirak etdilər:                                                                                                            _____________________

                                                                                                             imza                                        adı, soyadı              

                                                                                                                                     _____________________

                                                                                                             imza                                        adı, soyadı              

 

Protokolu tərtib etdi:

________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.