Etiraza baxılması haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

etiraza baxılması haqqında

 

______________________ 20 ____ il                           ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

__________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

kimin tərəfindən hansı etiraz edilmişdir

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

etirazda göstərilən xüsusatların əsaslı olub-olmamsını təsdiq edən hallar

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

etirazın təmin və ya rədd edilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin ______________________

84, 85, 86

107, 109 və ___________________________ maddələrini rəhbər tutaraq,

112, 113, 114, 115, 117, 118

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

etiraz edən şəxsin soyadı, adı atasının adı

_________________________________________ barədə etirazı _________________ edilsin.

təmin yaxud rədd

2.        Qərarın surəti ____________________________________________ göndərilməklə

etiraz edən şəxsin adı, soyadı

qərardan şikayət etmək hüququ və qaydası izah edilsin.

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

YER Hostinq

Bizimlə əlaqə

Mob: +994-55-712-1462 (WhatsApp)

Email:
dejure[@]dejure.az,
dejurepromo[@]gmail.com

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.