Götürmə aparılması haqqında Təqdimat

 

                                                                      ______________________________________

                                                                                                          məhkəmə orqanının adı

                                                                      _____________________________________

məhkəmə sədrinin adı, soyadı

 

__________________ nömrəli cinayət işi üzrə
götürmə aparılması haqqında

T Ə Q D İ M A T

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CM-nin______________mad. ilə olan ________ nömrəli cinayət işi

üzrə_________________________________________________________________________

ibtidai araşdırmanı aparan şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

götürülən əşyalar, sənədlər və s.

_____________________________________________________________________________

götürmənin aparılacağı yer, yaşayış, xidməti, istehsalat binası və s.

götürülməsi barədə ______________________ 20 ____ il tarixli vəsatətinə baxaraq müəyyən etdim ki, _____________________________________________________________________

 cinayət işinin qısa məzmunu, götürmənin əsasları,

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

vəsatətin əsaslılığı barədə gəlinən nəticə

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84.5.11, 177.3.1, 242.3, 243-245 və 446-cı  maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

Cinayət işi üzrə __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

götürülən əşyalar, sənədlər və s.

____________________________________________________________________________

götürmənin aparılacağı yer, yaşayış, xidməti, istehsalat binası və s.

__________________________________________ götürülməsi barədə qərar qəbul edəsiniz.

 

 

Qoşma: vəsatət _____ vərəqdə.

 

______________________________

 təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

______________________________                                                  _____________________

                                                                                              imza                                                       adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.