Götürmə aparılması haqqında Vəsatət

 

                                                                                  ______________________________________

                                                                                              ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin

                                                                                  ______________________________________

vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

 

___________________ nömrəli cinayət işi üzrə

 

Götürmə aparılması haqqında

V Ə S A T Ə T

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

____________________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

 

__________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib müəyyən etdim ki,

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, götürmənin əsasları

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə sübut əhəmiyyətinə malik ola biləcək____________________________

 

____________________________________________________________________________

götürülən əşyalar, sənədlər və s.

____________________________________________________________________________

götürmənin aparılacağı yer, yaşayış, xidməti, istehsalat binası və s.

____________________________________________________________________________

olduğunu nəzərə alıb və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.2, 177.3.1, 242.3, 243-245 və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

Cinayət işi üzrə __________________________________________________________

götürülən əşyalar, sənədlər və s.

 ____________________________________________________________________________

götürmənin aparılacağı yer, yaşayış, xidməti, istehsalat binası və s.

______________________________________________________________ götürülməsi üçün

_________________________________________________ məhkəməsinə təqdimat verəsiniz.

 

_____________________________                                        

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,     

_____________________________                                                    _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.