Hakimə (ekspert, mütəxəssis, tərcüməçi, məhkəmə iclasının katibinə) etiraz

Növ: 

Rayon (Şəhər) Məhkəməsinə

(etiraz edənin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı və prosessual vəziyyəti göstərılir)

tərəfindən

 

Hakimə (ekspert, mütəxəssis, tərcüməçi, məhkəmə iclasının katibinə)

ETİRAZ ETMƏ

 

 Rayon (Şəhər) Məhkəməsinin icraatında  ________________________________________

(tərəflər və mübahisənın predmeti görsətilir)

 

mülki iş var.

Bu işə baxılmasında   __________________________________________

            (hakim (ekspert, mütəxəssis, tərcüməçi, məhkəmə iclas katibi və s.)

iştirak edir.

Hesab edirəm ki, _______________________işə baxılmasında iştirak edə bilməz, çünki

                             (adı və soyadı)

(etiraz edilən şəxsin şəxsən və ya dolayı yolla ışin həllində maraqlı olduğu və yaxud qərəzsizliyinə şübhə doğuran hansı saır hallını mövcud olduğu göstərilir)

 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 19 və 20-ci maddələrinə əsasən ________________________           iştirakına         etiraz   edirəm.

(etıraz edılənin adı və soyadı)

 

Əlavə edilir:

Etiraz edilənin prosesdə iştirakının mümkünsüzlüyünü təsdiq edən yazılı və digər sübutlar.

 

İmza

Tarix

Tags: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.