Həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında təqdimat

 

 

______________________________________

məhkəmə orqanının adı

                                                                                    ______________________________________

məhkəmə sədrinin adı, soyadı

__________________ nömrəli cinayət işi üzrə

təqsirləndirilən şəxs ______________________

______________________________________

soyadı, adı, atasının adı

barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında

 

T Ə Q D İ M A T

 

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CM-nin __________________________ mad. ilə istintaq olunan ________________ nömrəli cinayət işi üzrə _________________________________________

 ___________________________________________________________________________

istintaq orqanı, ibtidai araşdırmanı aparan şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

______________________ 20 ____ il tarixli vəsatətlə müraciət edərək _______________ nömrəli cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs ________________________________________

soyadı,adı,atasının adı

barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında _____________________ məhkəməsinə

təqdimat verilməsini xahiş etmişdir.

____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu,

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

təqsirləndirilən şəxsin ittiham olunduğu cinayətin mahiyyəti,

____________________________________________________________________________

qətimkan tədbirinin seçilməsinin əsasları və nəzərə alınan hallar

____________________________________________________________________________

təqsirləndirilən şəxsin tutulması və ona CM-nin hansı mad. ittiham elan olunması, tarixi

____________________________________________________________________________

müstəntiqin vəsatətinə münasibət

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Təqsirləndirilən şəxs ______________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

qanuna zidd davranışının qarşısının alınması zərurətini, ona istinad edilən əməlin xarakterini və ağırlıq dərəcəsini nəzərə alaraq, vəsatət təmin edilməklə ______________________________

məhkəməsinə onun barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında təqdimat verilməlidir.

            Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84.5.11, 154-157 və 158.1-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

__________________ nömrəli cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikası CM-nin ___________ mad. ilə təqsirləndirilən şəxs ____________________________________________________

                təqsirləndirilən şəxsin anadan olduğu il, ay, gün və yer,

___________________________________________________________________________

vətəndaşlığı, təhsili, iş yeri, məhkumluğu,

____________________________________________________________________________

yaşadığı və ya qeydiyyatda olduğu yer, soyadı,adı, atasının adı

 

barəsində _______ ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilməsi haqqında qərar qəbul edəsiniz.

 

Qoşma: vəsatət _____ vərəqdə.

 

 

______________________________

 təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

______________________________                                                     _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.