Həqiqiliyi şübhə doğurmuş nağd valyutanın ekspertizaya qəbul edilməsi barədə

"Mübadilə şöbələrinin təşkili və mübadilə

əməliyyatlarının aparılması Qaydaları"na

Əlavə№ 6

 

Həqiqiliyi şübhə doğurmuş nağd valyutanın ekspertizaya qəbul edilməsi barədə

a r a y ı ş

 

“____”___________20____ il

 

 

Vətəndaş____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin adı, seriyası və nömrəsi, verilmə tarixi, verildiyi orqan)

 

Ekspertiza üçün______________________________________________________________________

(adı, nominalı, seriyası, nömrəsi, emissiya ili, emitent bankın adı)

____________________________________________________________şübhəli pul nişanı götürülmüşdür

 

Həmin pul nişanı müvafiq qaydada ekspertiza ediləcəkdir.

Mübadilə şöbəsinin rəhbəri____________________________________________________________

Soyadı, adı və imzası

 

Ştamp

 

Arayış iki nüsxədə tərtib edilir.

1-ci nüsxə müştəriyə verilir, 2-ci nüsxə günün sənədlərinə tikilir 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.