Hüquqi şəxsin filialının yaradılması barədə Qərar

Növ: 

 

 

........................................................................................................ MMC-nin

                                                                              filialı yaradan hüquqi şəxsin adı                                                                            

                                              

QƏRARI

                       

                                                                                     “    ” _______  20___-c_ il

 

......................................... filialının yaradılması haqqında

 

Cəmiyyətin fəaliyyətinin genişləndirilməsi və yeni iş yerlərinin açılması məqsədilə ................................................... MMC-nin nizamnaməsnə uyğun  olaraq

                                   filialı yaradan hüquqi şəxsin adı                                   

                                                                                    

Qərara alındı:

 

1. Cəmiyyətin ................................. filalı yaradılsın və Əsasnaməsi təsdiq edilsin.

                                    filialın adı

2. Cəmiyyətin balansında olan .................................................................. ünvanda

                                                                                                        filialın yerləşəcəyi ünvan                                   

yerləşən ....................................................................................... daşınmaz əmlak və

                                 daşınmaz əmlakın növü göstərilir (qeyri yaşayış sahəsi, bina , tikili və s.)

 

.........................................................................................filialın istifadəsinə verilsin.

                                                           (avadanlıq, qurğu, nəqliyyat və s.)

 

3. ......................... filialın direktoru vəzifəsinə .................................. təyin edilsin.

                  filialın adı                                                                               soyadı, adı, atasının adı

 

4. Filiaın vergi uçotuna alınması üçün Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 33.4-cü maddəsinə əsasən 30 gün müddətində Vergilər Nazirliyinə müraciət edilsin.

     

 

                             

Cəmiyyətin nizamnaməsinə əsasən

səlahiyyətli şəxsin (şəxslərin) imzası                                                                                     möhür

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.