İbtidai istintaqın qurtarması barədə məlumat verilməsi haqqında Protokol

 

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
ibtidai istintaqın qurtarması barədə məlumat verilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85 və 284-cü maddələrinin tələblərinə əsasən həmin protokolu tərtib edirəm ondan ötrü ki, ________________________ nömrəli cinayət işi üzrə ibtidai istintaqın qurtarması barədə

_____________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının, adı

_____________________________________________________________________________

digər iştirakçılar barədə məlumatlar

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

iştirakı ilə məlumat verilərək cinayət işinin materialları ilə ______________________________

harada, nə vaxt

___________________________________________________ tanış olmaq hüququ izah edildi.

________________________________________ bildirdi ki, ___________________________

adı, soyadı

_____________________________________________________________________________ ibtidai istintaqın qurtarmasına münasibəti, vəsatətləri, cinayət işinin materialları, istintaq hərəkəti protokollarına  edilmiş əlavələr və

_____________________________________________________________________________ maddi sübutlarla ilə tanış olmaq istəyib-istəməməsi, tanışetmənin qaydası və iştirak edəcək şəxslər barədə qeydlər

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

 

                                              

                                                                                                                      _____________________

imza                                     adı, soyadı

                                                                                                                      _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.