İctimai Birliyinin təsis olunması barədə

 

 

“_________”  İctimai Birliyinin

təsisçinin  ümumi yığıncağının protokolu

(birliyin təsis olunması barədə qərar)

 

 

Bakı şəhəri                                                                                                             “__” ________  20___-ci il

 

İştirak edirlər:

 

  1. ________________
  2. ________________ 

 

YIĞINCAĞIN  GÜNDƏLİYİ:

       

1.     “_________”  İctimai Birliyinin təsis edilməsi;

2.     Birliyin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi;

3.     Birliyin sədrinin seçilməsi;

4.     Təsis Müqaviləsinin bağlanması;

5.     Birliyin hüquqi ünvanının təyin edilməsi;

6.     Təftiş Komissiyasının seçilməsi;

7.     Birliyin təsisçilərinə onun dövlət qeydiyyatından keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmək səlahiyyətinin verilməsi.

 

1.      Dinlənildi:

Gündəlikdə duran məsələlər barəsində məlumat verən ________________ qeyd etdi ki, “_________”   İctimai Birliyinin yara­dıl­masının əsas məqsədi  fəaliyyətinin həyata keçirilməsidir. Birlik öz Nizamnaməsində müəyyən olunmuş məqsədlərlə ümumi maraqlar əsasında birləşmiş bir neçə şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü, özünüidarədən, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan ictimai qeyri-hökumət təşkilatıdır və fəaliyyət dairəsi Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisini əhatə edir. ________________ “_________”  İctimai Birliyinin təsis olunması məsələsinin səsverməyə çıxarılmasını təklif etdi.

Təklif səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul edildi.

.

2.      Dinlənildi:

Gündəlikdə duran ikinci məsələ barədə ________________ Birliyin Nizamnaməsinin layihəsi ilə yığıncaq iştirakçılarını tanış etdi. O, təşkilatın yaradılma niyyəti, həmçinin Nizamnamədə nəzərdə tutulan digər məsələlər barədə məlumat verdi. Nizamnamə layihəsi müzakirə edildi və layihəyə bəzi əlavə və dəyişikliklər edildi.

________________ “_________”  İctimai Birliyinin Nizamnaməsinin qəbul olunması məsələsinin səsverməyə çıxarılmasını təklif etdi.

Təklif səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul edildi.

 

3.      Dinlənildi:

Gündəliyin üçüncü məsələsi barədə ________________ çıxış edərək təklif etdi ki, Birliyin sədri kimi ________________ təyin olunsun.

Təklif səsə qoyuldu və qəbul edildi.

 

4.      Dinlənildi:

Gündəliyin dördüncü məsələ ilə bağlı ________________ çıxış edərək təklif etdi ki, iştirakçılar arasında Təsis müqaviləsi bağlanılsın.

Təklif səsə qoyuldu və qəbul edildi.

 

5.      Dinlənildi:

Gündəlikdə duran beşinci məsələsi barədə ________________ çıxış edərək təklif etdi ki, Birliyin hüquqi ünvanı kimi Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, __________________________ müəyyən olunsun.

Təklif səsə qoyuldu və qəbul edildi.

 

6.      Dinlənildi:

Gündəlikdə duran altıncı məsələsi barədə ________________ çıxış edərək təklif etdi ki, Təftiş Komissiyasının seçilməsi növbəti iclasa keçirilsin.

Təklif səsə qoyuldu və qəbul edildi.

 

7.      Dinlənildi:

Gündəlikdə duran sonuncu, yeddinci məsələ ilə əlaqədar ________________ çıxış edərək təklif etdi ki, Yığıncaqda Birliyin təsisçisi və sədri ________________, Birliyin dövlət qeydiyyatından keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmək səlahiyyətli şəxs kimi qəbul olunur.

 

Yığıncaqda Birliyin təsisçiləri ________________na Birliyin dövlət qeydiyyatından keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmək səlahiyyəti verdilər.

Təklif səsə qoyuldu və qəbul edildi.

 

 

Qərara alındı:

 

1.            “_________”  İctimai Birliyi təsis edilsin;

2.            “_________”  İctimai Birliyinin Nizamnaməsi qəbul edilsin;

3.            Birliyin yaradılmasının niyyəti (məqsədi) Nizamnamədə aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:

“ ________________ fəaliyyətinin həyata keçirilməsi”;

4.            Iştirakçılar arasında Təsis müqaviləsi bağlanılsın;

5.            Birliyin Sədri vəzifəsinə ________________ təyin olunsun;

6.            Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri ___________________________ qəbul olunsun;

7.            ________________, Birliyin dövlət qeydiyyatından keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmək üçün səlahiyyət verilsin.

 

Qərar yekdilliklə qəbul olundu.

 

 

 

“_________”  İctimai Birliyinin təsisçiləri:

 

 

________________             _______________________

 

 

________________                _______________________

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.