İctimai Birliyinin təsisçilərinin ümumi yığıncağının qərarı

Növ: 

 

“ _______________ klubu”  İctimai Birliyinin

təsisçilərinin  ümumi yığıncağının protokolu

(birliyin təsis olunması barədə qərar)

 

 

Bakı şəhəri                                                             ___  _______________ 2016-cı il

 

İştirak edirlər:

 

  1. _______________________oğlu     
  2. _______________________ oğlu 

 

YIĞINCAĞIN  GÜNDƏLİYİ:

       

1.     “ _______________ klubu”  İctimai Birliyinin təsis edilməsi;

2.     Birliyin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi;

3.     Birliyin sədrinin seçilməsi;

4.     Təsis Müqaviləsinin bağlanması;

5.     Birliyin hüquqi ünvanının təyin edilməsi;

6.     Təftiş Komissiyasının seçilməsi;

7.     Birliyin təsisçilərinə onun dövlət qeydiyyatından keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmək səlahiyyətinin verilməsi.

 

1.      Dinlənildi:

Gündəlikdə duran məsələlər barəsində məlumat verən _______________________oğlu qeyd etdi ki, “ _______________ klubu” İctimai Birliyinin yara­dıl­masının əsas məqsədi  fəaliyyətinin həyata keçirilməsidir. Birlik öz Nizamnaməsində müəyyən olunmuş məqsədlərlə ümumi maraqlar əsasında birləşmiş bir neçə şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü, özünüidarədən, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan ictimai qeyri-hökumət təşkilatıdır və fəaliyyət dairəsi Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisini əhatə edir. _______________________oğlu “ _______________ klubu”  İctimai Birliyinin təsis olunması məsələsinin səsverməyə çıxarılmasını təklif etdi.

Təklif səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul edildi.

.

2.      Dinlənildi:

Gündəlikdə duran ikinci məsələ barədə _______________________ oğlu Birliyin Nizamnaməsinin layihəsi ilə yığıncaq iştirakçılarını tanış etdi. O, təşkilatın yaradılma niyyəti, həmçinin Nizamnamədə nəzərdə tutulan digər məsələlər barədə məlumat verdi. Nizamnamə layihəsi müzakirə edildi və layihəyə bəzi əlavə və dəyişikliklər edildi.

_______________________ oğlu “ _______________ klubu”  İctimai Birliyinin Nizamnaməsinin qəbul olunması məsələsinin səsverməyə çıxarılmasını təklif etdi.

Təklif səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul edildi.

 

3.      Dinlənildi:

Gündəliyin üçüncü məsələsi barədə _______________________ oğlu çıxış edərək təklif etdi ki, Birliyin sədri kimi _______________________ oğlu təyin olunsun.

Təklif səsə qoyuldu və qəbul edildi.

 

4.      Dinlənildi:

Gündəliyin dördüncü məsələ ilə bağlı _______________________oğlu çıxış edərək təklif etdi ki, iştirakçılar arasında Təsis müqaviləsi bağlanılsın.

Təklif səsə qoyuldu və qəbul edildi.

 

5.      Dinlənildi:

Gündəlikdə duran beşinci məsələsi barədə _______________________ oğlu çıxış edərək təklif etdi ki, Birliyin hüquqi ünvanı kimi Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,

Təklif səsə qoyuldu və qəbul edildi.

 

6.      Dinlənildi:

Gündəlikdə duran altıncı məsələsi barədə _______________________oğlu çıxış edərək təklif etdi ki, Təftiş Komissiyasının seçilməsi növbəti iclasa keçirilsin.

Təklif səsə qoyuldu və qəbul edildi.

 

7.      Dinlənildi:

Gündəlikdə duran sonuncu, yeddinci məsələ ilə əlaqədar _______________________oğlu çıxış edərək təklif etdi ki, Yığıncaqda Birliyin təsisçisi və sədri _______________________ oğlu, Birliyin dövlət qeydiyyatından keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmək səlahiyyətli şəxs kimi qəbul olunur.

 

Yığıncaqda Birliyin təsisçiləri _______________________ oğluna Birliyin dövlət qeydiyyatından keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmək səlahiyyəti verdilər.

Təklif səsə qoyuldu və qəbul edildi.

 

 

Qərara alındı:

 

1.            “ _______________ klubu”  İctimai Birliyi təsis edilsin;

2.            “ _______________ klubu”  İctimai Birliyinin Nizamnaməsi qəbul edilsin;

3.            Birliyin yaradılmasının niyyəti (məqsədi) Nizamnamədə aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:

“ fəaliyyətinin həyata keçirilməsi”;

4.            Iştirakçılar arasında Təsis müqaviləsi bağlanılsın;

5.            Birliyin Sədri vəzifəsinə _______________________ oğlu təyin olunsun;

6.            Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, ___________________;

7.            _______________________ oğlu, Birliyin dövlət qeydiyyatından keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmək üçün səlahiyyət verilsin.

 

Qərar yekdilliklə qəbul olundu.

 

 

 

“ _______________ klubu”  İctimai Birliyinin təsisçiləri:

 

 

_______________________ oğlu             _______________________

 

 

_______________________oğlu                      _______________________

 

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.