Iltizam (Audit yoxlaması zamanı)

 

______________________________________

(auditor təşkilatının adı)

 

auditor təşkilatının auditoru (sərbəst auditor) ______________________________

 

_______________________________________

 

(auditorun soyadı, adı, atasının adı)

 

_______________________________________

 

(təsərrüfat subyektinin adı)

 

maddi-məsul şəxsi-xəzinədarı / anbardarı___________________________

 

___________________________________

 

(soyadı, adı, atasının adı)

tərəfindən

 

İLTİZAM

Mən verirəm bu iltizamı ona görə ki, mənim maddi məsuliyyətimdə saxlanılan nağd pulların /maddi dəyərlilərin hamısı _____________________________________

______________________________________________________________________________

(təsərrüfat subyektinin adı)

xəzinəsində /anbarında yerlişir.

Bankdan alınan nağd pulların hamısı mədaxil orderi ilə mədaxil edilib və məxaricə sənədsiz pul silinməsi halları olmamışdır. /Maddi dəyərlilərin hamısı öz vaxtında mədaxil edilib və məxaricə sənədsiz silinmə halları olmamışdır.

Heç bir təşkilatın və ayrı-ayrı vətəndaşların mənə borcu və mənim onlara borcum yoxdur.

İltizamı özüm yazdım və imzamla təsdiq edirəm.

 

 

______________________________________

(təsərrüfat subyektinin adı)

 

 

 

maddi-məsul şəxsi-xəzinədarı (anbardarı)

__________

_________________________________

 

(imza)

(soyadı, adı, atasının adı)

 

 

 

«____» ________________2_____ il

 

 

Tags: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.