İnzibati aktın ləğv olunmasına dair iddia ərizəsi (yaşayış minimumu)

 

 

1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə

 

İddiaçı: Məhəmmədov Hüseyn Əli oğlu

Ünvan: Bakı şəhəri, H.Əliyev küçəsi, ev 1, mənzil 2

 

Cavabdeh: Bakı şəhəri Nəsimi rayonu İcra şöbəsi

Ünvan: Bakı şəhəri, A.Məhərrəmov küçəsi, 15

 

 

 

İDDİA ƏRİZƏSİ

(inzibati aktın ləğv olunmasına dair)

 

           

            Bakı şəhəri Nəsimi rayonu İcra şöbəsinin 121212/15 №-li iş üzrə 21 dekabr 2015-ci il tarixli Qərarı (“Qərar”) ilə mənim 300 manat olan əmək haqqımdan 150 manat tutulur. Bunu aşağıdakı səbəblərdən əsassız hesab edirəm.

“İcra haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 65-ci maddəsinə əsasən borclunun gəlirindən tutmaların məbləği 50 faizdən çox ola bilməz. Qərar yalnız bu müddəa rəhbər tutularaq qəbul edilmişdir. Halbuki, borclunun gəlirinin hər hansı hissəsi (o cümlədən, yarısı) yalnız o şərtlə tutula bilər ki, vətəndaşın yaşayış minimumu toxunulmaz qalsın. Bu, ən azı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 8.0.9-cu maddəsində təsbit edilmiş “ictimai münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin sistemliliyi və kompleksliyi” prinsipindən irəli gəlir.

Belə ki, “Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinə əsasən yaşayış minimumundan, o cümlədən, “fiziki şəxslərin gəlirlərinin vergiyə və icbari ödənişlərə cəlb edilməyən həddinin əsaslandırılması” məqsədi üçün istifadə olunur. Hər hansı ödəniş könüllü, yaxud icbari ola bilər. Məhkəmə qərarı və ya icra məmurunun qərarı ilə vətəndaşdan tutulan hər hansı ödəniş təbii ki, icbaridir. Buna görə də yaşayış minimumu borclunun gəlirinin sözügedən icbari ödənişə cəlb edilməyən həddinin əsaslandırılmasında istifadə edilməlidir. Həmin hədd təbii ki, borclunun və himayəsində olan şəxslərin yaşayış minimumundan ibarətdir.

Fərqli yanaşma nəinki ədalətsiz və qeyri-humanist, həmçinin absurd olardı. Belə ki, “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 75-ci maddəsinə əsasən borcludan tutulmuş pul məbləği icra sənədləri üzrə bütün tələblərin təmin edilməsi üçün yetərli olmadıqda, həmin maddə ilə müəyyən olunmuş növbəlilik qaydasında tələbkarlar arasında bölüşdürülür. Hər sonrakı növbədən olan tələblər əvvəlki növbədən olan tələblər tam ödənildikdən sonra təmin edilir. Məsələn, aliment birinci növbəyə, bank krediti isə sonuncu beşinci növbəyə aiddir. Beləliklə, aliment tutulmamış kredit üzrə borc tutula bilməz. Bu isə o deməkdir ki (yaşayış minimumunun toxunulmazlığını qəbul etməsək), borclu boşananadək gəliri ilk növbədə kreditin ödənilməsinə yönəldilir və yalnız bundan sonra qalan hissəsi övladlarına çatır; boşandıqdan sonra isə gəliri ilk növbədə övladlarına çatır və yalnız qalan hissəsi kreditin ödənilməsinə yönəldilir. Başqa sözlə, belə çıxır ki, guya qanun vətəndaşı gəlirinin övladına sərf edilməsi üçün boşanmağa təhrik edir. Əlbəttə, qanun belə mənəviyyatsız ola bilməz. Bizim qanunlarımız ədalətli və humanistdir!

Nəhayət, ən başlıcası odur ki, fərqli yanaşma Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına ziddir. Belə ki, Konstitusiyamızın 12-ci maddəsinin I hissəsində deyilir: “İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir”. Yaşayış minimumu təmin edilməyən vətəndaşın nəinki layiqli, ümumiyyətlə, hər hansı həyat səviyyəsindən danışmaq olmaz. Belə ki, “Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1-ci maddəsinə əsasən yaşayış minimumu ilk növbədə minimum istehlak səbətini, yəni “insanın sağlamlığının və həyat fəaliyyətinin minimum səviyyəsi üçün zəruri olan ərzaq, qeyri-ərzaq malları və xidmətlərin elmi normalar əsasında müəyyən edilmiş toplusu”nu ehtiva edir. Deməli, minimum istehlak səbəti təmin olunmayan insanın həyatından və sağlamlığından söhbət belə gedə bilməz. Konstitusiyamıza əsasən isə hər kəsin yaşamaq (27-ci maddə) və sağlamlığının qorunması (41-ci maddə) hüququ vardır.

Beləliklə, hər kəsin gəliri özünün və himayəsində olan şəxslərin yaşayış minimumu həddində toxunulmazdır.

Mənim himayəmdə yetkinlik yaşına çatmamış 3 övladım və həyat yoldaşım var. “Azərbaycan Respublikasında 2016-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında” Qanuna əsasən 2016-cı il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə əmək qabiliyyətli əhali üçün 146 manat, uşaqlar üçün isə 117 manat məbləğində müəyyən edilmişdir. Beləliklə, himayəmdə olan şəxslərlə birlikdə yaşayış minimumumuz 643 manatdır. Buna görə də gəlirimin yalnız həmin məbləğdən artıq hissəsi tutula bilər. Buna görə də Qərar ləğv edilməlidir.

 

Göstərilənləri nəzərə alaraq və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 32-ci maddəsini rəhbər tutaraq,

 

XAHİŞ EDİRƏM:

 

Bakı şəhəri Nəsimi rayonu İcra şöbəsinin 121212/15 №-li iş üzrə 21 dekabr 2015-ci il tarixli Qərarı ləğv olunsun.

 

  Əlavə olunan sənədlərin siyahısı:

1.      İddia ərizəsinin 1 nüsxəsi – 2 vərəq;

2.      Bakı şəhəri Nəsimi rayonu İcra şöbəsinin 121212/15 №-li iş üzrə 21 dekabr 2015-ci il tarixli Qərarının surəti – 1 vərəq;

3.      İddiaçı Məhəmmədov Hüseyn Əli oğlunun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti – 1 vərəq.

 

 

 

_________________Məhəmmədov Hüseyn Əli oğlu

 

06.01.2016-cı il

 

(Tərtib edib, Əkrəm Həsənov və onun razılığı ilə yerləşdirilmişdir)

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.