İstintaq eksperimenti aparılması haqqında protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
istintaq eksperimenti aparılması haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85, 262 və 263-cü maddələrinə əsasən həmin protokolu tərtib edirəm ondan ötrü ki, ___________________________________ nömrəli cinayət işi üzrə

_____________________________________________________________________________

yoxlanılan və dəqiqləşdirilən məlumat, aparılan təcrübə və digər tədqiqat hərəkətləri

___________________________________________________________________ məqsədi ilə

_____________________________________________________________________________

istintaq eksperimentində iştirak edən şəxslərirn soyadı, adı, atasının adı, 

_____________________________________________________________________________

doğulduğu il,ay,gün və yer,vətəndaşlığı, təhsili, iş yeri,

_____________________________________________________________________________

 məşğuliyyət növu və ya vəzifəsi, faktiki yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

iştirakı ilə istintaq eksperimenti aparıldı.

Barəsində istintaq eksperimenti aparılan _______________________________________

                                                                                                                    soyadı, adı, atasının adı

Azərbaycan Respublikası CPM-nin____ mad. ilə nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələri izah edildi.

                                                                                                                        _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı

 

İstintaq hərəkətinə başlamazdan əvvəl iştirak edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 263.2-ci maddəsinə əsasən müstəntiqin bütün hərəkətləri zamanı həmin yerdə olmaq, protokola öz qeydlərinin daxil edilməsini tələb etmək hüququna malik olmaları izah edildi.

 

 

İştirak edən şəxslər:                                                                         _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı

                                                                                                                        _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı

 

 

İstintaq eksperimenti zamanı ________________________________________________

                                                                                foto, video və kino çəkilişdən və ya digər texniki yazan vasitələrdən istifadə edilməsi barədə qeyd

_____________________________________________________________________________

 

İstintaq eksperimentinin aparılması zamanı ____________________________________

yoxlanılan, dəqiqləşdirilən məlumat, müşahidə edilmə ardıcıllığı ilə

_____________________________________________________________________________

bütün aşkar olunanlar, texniki vasitələrdən istifadə olunmaqla əldə edilmiş yazıların dinlənilməsi, baxılması və

_____________________________________________________________________________

protokola əlavə olunması haqqında qeyd

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

Barəsində istintaq eksperimenti aparılan şəxs :                            

                                                                                                                        _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı

 

İstintaq eksperimentinin aparılmasında iştirak edən şəxslər:

 

                                                                                                                        _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı

                                                                                                                        _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                          _____________________

imza                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.