İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması haqqında Təqdimat

 

                                                                      ______________________________________

                                                                                                          məhkəmə orqanının adı

                                                                      _____________________________________

məhkəmə sədrinin adı, soyadı

 

 

İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması haqqında

T Ə Q D İ M A T

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CM-nin __________________________ mad. ilə istintaq olunan ________________ nömrəli cinayət işi üzrə _________________________________________

 ___________________________________________________________________________

istintaq orqanı, ibtidai araşdırmanı aparan şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

istintaq hərəkətinin adı

məcburi aparılması üçün təqdimat verilməsinə dair vəsatətinə baxaraq müəyyən etdim ki, _____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, istintaq hərəkətinin məcburi aparılması üçün əsaslar,

_____________________________________________________________________________

vəsatətin əsaslılığı barədə gəlinən nəticə

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84, 177.2, 177.3.___ və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

_____________________________________________________________________________

yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan istintaq hərəkəti və aparılacağı yer (ünvan),

_____________________________________________________________________________

həvalə ediləcəyi orqan

məcburi aparılması barədə qərar qəbul edəsiniz.

 

______________________________

 təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

______________________________                                                  _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.