İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması haqqında Vəsatət

 

_____________________________________

                              ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin

                              _____________________________________

vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

 

 

İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması haqqında

V Ə S A T Ə T

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CM-nin __________________________ mad. ilə istintaq olunan ________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən kecirərək müəyyən etdim ki,

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 177-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş _____________________________________________________________________________

istintaq hərəkəti və onun məcburi aparılması üçün əsaslar

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 177.2, 177.3.___ və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

_____________________________________________________________________________

yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan istintaq hərəkəti və aparılacağı yer (ünvan),

_____________________________________________________________________________

həvalə ediləcəyi orqan

məcburi aparılması barədə qərar qəbul edilməsi üçün __________________________________ məhkəməsinə təqdimat verəsiniz.

 

_____________________________                                        

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,     

_____________________________                                                    _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.