İstintaq hərəkətlərinin aparılmasının həvalə edilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
istintaq hərəkətlərinin aparılmasının həvalə edilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

 qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, yerinə yetirilməli istintaq hərəkətlərinin başqa ərazidə aparılmasının zərurəti

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Qeyd edilən istintaq hərəkətlərinin, həmçinin onların icrası zamanı yerinə yetirilməsinə zərurət yaranan digər istintaq və prosessual hərəkətlərin aparılması ______________________

həvalə edildiyi orqanın adı

həvalə edilməlidir.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85 və 216.3.1-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        Qərarın təsviri hissəsində qeyd edilən istintaq hərəkətlərinin, həmçinin onların icrası

zamanı yerinə yetirilməsinə zərurət yaranan digər istintaq və prosessual hərəkətlərin aparılması ____________________________ həvalə edilsin.

həvalə edildiyi orqanın adı

2.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

YER Hostinq

Bizimlə əlaqə

Mob: +994-55-712-1462 (WhatsApp)

Email:
dejure[@]dejure.az,
dejurepromo[@]gmail.com

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.